Ptolemy, Quadripartitum (tr. Valentin Nabod)Start

London, BL, Sloane 216 · 1v

 … Loading: London, BL, Sloane 216 · 1v …