PAL

Jordanus


Warszawa, Biblioteka Narodowa, akc. 9802

Century 15/2
Printed catalogs Akcesja XII-XVII
Source akcesja
Type of source cat.
Source’s source insp.
Work 1Title (ms.) De imaginibus signorum et stellarum coelestium