PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Pseudo-Ptolemy, Liber de nativitatibus hominum Munich, BSB, Clm 25009

transcribed by David Juste

How to cite this transcription?

This transcription has been made from MS Munich, BSB, Clm 25009 (M) and checked against MS Paris, BnF, 7817 (P), whose variant readings are reported in footnotes, except for minor spelling variants. The transcription follows the Project’s guidelines.

De nativitatibus hominum Title om. P

⟨Proemium⟩ In P, the proemium is preceded by an introductory chapter: Ad inveniendum signum nativitatis cuiuslibet hominis, recipe nomen eius et nomen sue matris, quas litteras computabis secundum litteras alphabeti infrascripti. Quibus collectis divide per viginti duas partes equales. Et si tunc unum tibi de numero remanet, erit de Ariete; et si duo, erit de Tauro; et sic de aliis ut sequitur in presenti libro. A I, b II, c III, d IIII, e V, f VI, g VII, h VIII, i IX, k X, l XX, m XXX, n XL, o L, p LX, q LXX, r LXXX, s XC, t C, u CC, x CCC, y CCCC, z Vc.

Inferiora corporis corporis] om. P reguntur a superioribus, ut patet per astrologos et sapientes, quia etiam sequuntur motum ipsorum superiorum. Ideo de ipsis superioribus, et maxime de zodiaco et de partibus eius, aliqua videamus. Unde sciendum quod antiqui philosophi et et] om. P astronomi et poete zodiacum in 12 partes equales diviserunt, quas partes 12 signa vocaverunt. Dicitur autem Dicitur autem] Et dicitur P zodiacus a zodiaci zodiaci] zodian P grece, quod est animal latine, quia signa illa signa illa] illa signa P formata sunt ad modum animalium. Non enim est verum est verum] verum est P quod in celo sint animalia, sed dicuntur esse esse] om. P animalia propter quasdam proprietates quas Sol habet, Sol habet] habent Sol P existens in diversis locis zodiaci est sub diversis locis, quia ubi accipitur ‘in’ pro ‘sub’. zodiaci est… pro sub] om. P Ceteri namque planete nec Sol nec Luna, sunt in zodiaco, ymo ymo] immo P bene sunt sub quilibet sub quilibet] quolibet P in suo celo. Ver Ver] Vel P dicitur zodiacus a zoam, zoam] zoan grece P quod est vita, vita] vita latine P quia omnia que in terra sunt, per Solem sub sub] in P zodiaco, id est in quarto celo decurrentem, vivere habent, quod attestatur attestatur] testatur P Aristotiles Aristotiles] Aristoteles P dicens per accessum et recessum circuli zodiaci fiunt generationes et corruptiones rerum rerum] om. P in rebus. Igitur poete et astrologi et astrologi] astronomi et philosophi P Arietem primum signum nuncupaverunt. nuncupaverunt] nominaverunt sive nuncupaverunt P Ostendunt quoque et affirmant per 12 signa fortunas et infortunas fortunam et infortunam] fortunas et infortunas omnium P hominum et mulierum, et mulierum] tam virorum quam mulierum P secundum quod reperitur in libro Ptholomei Ptholomei] Ptolomei P peritissimi astrologi. astrologi] dicentis ut sequitur add. P

Incipit liber Ptholomei peritissimi astrologi de nativitatibus hominum Title om. P

⟨1⟩ De Ariete Title om. P

Natus sub Ariete, a medio Martii ⟨usque⟩ usque] P; om. M ad medium Aprilis, erit magne industrie, nec dives dives] multum dives P nec multum pauper erit, a proximis suis ledetur, de rebus mortuorum in proprietate habebit, cito irascitur et cito pacificatur, fortunas fortunas] et fortunas P malas experietur, discordias multas patietur, doctrina cupidus discordias multas patietur, doctrina cupidus] doctrina cupidus, discordias multas patietur P et eloquentia convenienter eloquentia convenienter] erit eloquentie convenientis P expertus, gratus ⟨in⟩ in] P; om. M omnibus, sed mendax erit, mobilis animo et incredulus, de adversariis suis vindictam videbit. videbit] habebit P Melius se habet Melius se habet] om. P in in] tam in P iuventute quam in senectute, usque ad tricesimum annum tricesimum annum] annum vigesimum octavum P pauper non erit nec multum dives, fornicator maximus erit, vicesimo quinto anno Vicesimo quinto anno] Anno vigesimo quinto P ducat uxorem, si autem duxerit duxerit] non duxerit P non continebit, non continebit] non erit continens P pro amicis suis interveniet et inde dampnum patietur, in alienum laborem intrabit et pater filiorum appellabitur, propter acquisitiones acquisitiones] acquisitiones multas P insidias multas et lites sustinebit, insidias multas et lites sustinebit] patietur insidias et lites P signum habebit in humero aut in capite vel in humero aut in capite vel] in capite aut in humero aut P in spatulis, cicatrices habebit in corpore, corpore] corpore habebit sed a medico curabitur P de obitu Christianorum Christianorum] om. P parentum parentum] parentum suorum P dives erit, primus filius ei non dabitur, de de] a P genere quadrupedum dampnum dampnum] om. P patietur, in In] om. P anno vicesimo tertio vicesimo tertio] vicesimo quarto P magnam infirmitatem patietur et si de illa evaserit vivet annis LXXXV secundum naturam. naturam] eius naturam P Anulum cum cruce portare debet. Quod Quod] Et quicquid P videbit cupiet et leviter in nullam in nullam] ad illam P rem perveniet.

Puella vero tunc temporis nata erit iracunda, Puella vero tunc temporis nata erit iracunda] Eodem tempore puella nata iracunda erit P detrimentum invidie patietur, libenter mentietur, virum suam suam] suum P amittet sed meliori elevabitur, amittet sed meliori elevabitur] relinquet et cum meliori ambulabit P anno quinto domabitur domabitur] infirmabitur P sed sed] et P si evaserit diu vivet, diu vivet] vivet diu P eius vita tamen vita tamen] tamen vita P erit in dubio erit in dubio] in dubio erit P usque ad annum XL, XL] quadragesimum quintum P capitis dolorem patietur, vivet annis LXXX LXXX] nonaginta P secundum naturam. naturam] eius naturam P

Et nota quod dies Saturni et Martis signa isti meliores, tam viro quam mulieri, dies vero Iovis malus isti. Et nota quod… isti] Et nota quod dies Lune et Saturni sunt istis meliores, dies Iovis et Mercurii sunt mali istis, tam viris quam mulieribus P Erunt Erunt] om. P similes Arieti, qui in quolibet anno perdit lanam suam et iterum iterum] tamen P recuperat, sic tales tales] isti P perdunt aliquid sed illud iterum recuperabunt ut adiutorio aliorum ac mediante proprio labore suo. sed illud iterum… labore suo] et tamen recuperant adiutorio aliorum ac melioribus propriis laboribus eorum P

⟨2⟩ De Thauro Title om. P

Natus sub Thauro, videlicet videlicet] om. P a medio Aprilis usque ad medium Maii, erit fortis erit fortis] fortis erit P et audax, litigiosus et deliciosus, deliciosus] deliciosus erit P in omnibus res alienas sibi datas possidebit, que facere voluerit ⟨cito faciet⟩ cito faciet] P; om. M et ad effectum producere producere] perducere P conabitur, in iuventute erit contentiosus, contentiosus] contumcliosus P iracundus et multum peregrinabitur, suos derelinquet et cum extraneis cum extraneis] ad extraneos P vitam ducet et ad ministerium bonum perveniet, per coniugem suam dives erit vel vel] et P per officium officiosus et ingratus erit, et ingratus erit] erit et erit ingratus P nam servitium servitium] per servitium P per eum factum non regratiabitur sibi, sibi] ei P alienum pecul⟨i⟩um peculium] P; peculum M sibi peculium sibi] sibi peculium P dabitur. Ab Ab] Et P anno tercesimo quarto tercesimo quarto] vicesimo quarto P in bonum sui status perveniet, perveniet] deveniet P ex ex] et de P inimicis suis vindictam videbit, videbit] habebit P canis morsu ledetur, per mulieres per mulieres] et pro mulieribus P penas experietur, experietur] pacietur P in aquis damnum vel metum habebit, anno vicesimo tertio vicesimo tertio] vicesimo septimo P infirmabitur, veneno quoque turbabitur, anno Anno] Et anno P tricesimo habundabit rebus et ad dignitatem sublimabit, sublimabit] sublimatur P vivet annis LXXXV secundum naturam naturam] eius naturam P menses vero tres menses vero tres] et mensibus tribus P et fortunam suam crescere videbit.

Eodem tempore puella nata erit officiosa, laboriosa et mendax, pudoris pudoris] et pudoris P infamiam patietur, bonis bonis] bona P parentum suorum gaudebit, gaudebit] possidebit P quitquid quitquid] et quicquid P in corde suo suo] om. P conceperit cum effectu perficiet, anno sedecimo sedecimo] decimo sexto P in meliorem partem partem] fortunam P deveniet et plures maritos et liberos habebit, signum habebit signum habebit] om. P in medio corporis sui, multum infirmabitur et si evaserit vivet annis sexaginta sexaginta] septuaginta sex P secundum naturam. naturam] eius naturam P Annulum gematum portabit super se. Annulum gematum portabit super se] om. P

Dies Iovis et Lune sunt istis meliores, dies vero Martis malus isti, dies vero Martis malus isti] om. P tam vir quam mulier. vir quam mulier] viris quam mulieribus P Similes sunt Thauro, qui laborat terram et seminat granum et tamen pro parte paleam, pro parte paleam] habet partem palee P sic illi illi] isti P tantum tantum] om. P custodiunt sua quod nec sibi nec aliis vix potest prodesse ingrates quod nec sibi nec aliis vix potest prodesse ingrates] nec eis prodesse possunt sed ingrati P redduntur.

⟨3⟩ De Geminis Title om. P

Natus sub Geminis, Geminis] Gemino P a medio Maii ad ad] usque ad P medium Iunii, cicatrices habebit circa circa] uncertain reading M; iuxta P unguem, unguem] ungues P formosus et misericors erit, peccuniam tractabit et cum ratione vitam publicam ducet, loca ignota calcabit, loca ignota calcabit] aliena loca ambulabit P sapiens et subtilis ⟨erit⟩, erit] P; om. M et libenter peregrinabitur, peregrinabitur] peregrinabit P erit iactor erit iactor] piscator erit P et non permanebit in loco ubi natus fuit, fuit] est P negligens erit in suis artibus, in suis artibus] om. P satis in divitiis habundabit, usque ad annum tercesimum quintum tercesimum quintum] trigesimum quantum P peculio peculio] peculium suum P crescere gradebit, gradebit] uncertain reading M; videbit P uxor ei non dabitur nisi raro, sed utetur alienis alienis] aliis P mulieribus, in capite aut in sinistro brachio morsum canis experietur, de ferro vel vel] et P de igne signum habebit, equora transibit, vivet vivet] et vivet P annis centum, menses decem, secundum naturam. naturam] eius naturam P

Eodem tempore puella nata ad honorem magnum perveniet, de alienis bonis sua procurabit, falsis quoque criminibus arguetur, anno nono nono] duodecimo P nubere debet nisi vellet vellet] velit omnino P ex toto continere, ex toto continere] continere ex toto P omnia pericula evadet, vivet annis LXX secundum naturam, naturam] eius naturam P Deum colere studebit.

Die Mercurii et Solis sunt istis meliores, dies Lune et Veneris Lune et Veneris] Veneris et Lune P malus malus] mali P isti, isti] istis P tam vir quam mulier. vir quam mulier] viris quam mulieribus P Sub Geminis Geminis] Gemino P nati germinantur et augmentantur et augmentantur] om. P in bonis et scientiis diversis, boni ingenii sunt et boni ingenii sunt et] om. P subtiles, subtiles] subtiles sunt P bona congregant et successoribus ipsa relinquunt, vix audent uti bonis suis. bonis suis] de bonis propriis P

⟨4⟩ De Cancro Title om. P

Natus sub Cancro, a medio Iunii usque ad medium Iulii, erit maculosus maculosus] maculosus erit P in corpore et trabens, trabens] uncertain reading M; scabiosus P equalis stature erit, erit] om. P de mulieribus curabit, curabit] maxime curabit P humilis erit, hilaris, famosus, famosus] bonus, formosus P sapiens et artificiosus, propter invidiam dampnum patietur et peculium alterius alterius] om. P in sua proprietate sua proprietate] potestate P habebit, causarum aliorum ductor erit, iurgia et lites cum proximis suis habebit, de malis suis ultionem habebit et ipsius arrogantiam multis risum faciet, causarum aliorum… faciet] om. P in aquis pluries aquis pluries] aqua P metum habebit, intrinsecus de veneno patietur dolorem, peccuniam absconsam inveniet, propter penas coniuge sue coniuge sue] sue coniugis P fortiter laborabit, anno tercesimo tercesimo] trigesimo P peculium suum crescere videbit, in in] om. P equora transibit, vivet annis LXX secundum naturam, naturam] eius naturam P fortuna fortuna] et fortuna P sibi applaudens applaudens] applaudans P erit.

Eodem tempore puella nata erit furiosa, cito irascens et cito placabilis, placabilis] pacificata P officiosa et prudens erit et erit et] atque P iocosa, et et] om. P pericula plurima patietur, sed evadet omnia, si quis obsequium sibi obsequium sibi] officium ei P fecerit fictum fictum] fructum P habebit, tempora eius erunt laboriosa usque ad annum tercesimum, tercesimum] vicesimum quintum P post hos hos] hec P quietem habebit et mater filiorum appellabitur, anno nono nono] decimo tercio P nubere debet ipsa marito suo gratulabitur ac per ipsius ipsius] eius P beneficia honorem consequetur, cicatrices habebit sed a viro viro] medico P curabitur, in aqua periculum patietur, ⟨ab alto ruet, intestinorum duritiam patietur,⟩ ab alto… patietur] P; om. M morsu canis morsu canis] canis morsu P ledetur, vivet annis LXXXII. LXXXII] octoginta tribus P

Dies Iovis, Iovis] om. P Veneris et Lune sunt istis meliores, dies Martis malus isti, isti] istis P tam vir quam mulier. vir quam mulier] viris quam mulieribus P De inimicis suis victoriam habebit et bonam fortunam consequetur.

⟨5⟩ De Leone Title om. P

Natus sub Leone, a medio Iulii usque ad medium Augusti, formosus erit Formosus erit] erit fortis P et audax, parum loquens parum loquens] palam loquax P et misericors, et misericors] om. P cum lacrimantibus lacrimabitur, arrogantis loquele arrogantis loquele] et arrogantis eloquentie P erit, anno tercesimo tertio tercesimo tertio] trigsimo quarto P peculium ei dabitur sed post, anno tercesimo sexto, anno tercesimo sexton] annum trigesimum sextum P insidie imponentur imponentur] ponentur P ei et omne peculium peculium] eius peculium P destruetur, beneficia eius erunt ingrata, a mulieribus honorabitur sed a malis abhominabitur, abhominabitur] abominabitur P quemcumque inceperit inceperit] acceperit P obtinebit, obtinebit] om. P in servitiis temporalibus bona sua bona sua] bona sua P habebit et erit ingratus, superbus mente, delusor magnus erit et potens, ars publica ei dabitur, ei dabitur] dabitur ei P quantum perdit perdit] perdet P tantum recuperabit, dignitates assequetur, amicabilis amicabilis] et amicabilis P erit, de tribus dominabus fortunam accipiet, accipiet] habebit P libenter peregrinabitur, de natis suis dolores et labores patietur, dolores et labores patietur] penas et dolores patietur vel habebit P ab alto cadet, cadet] ruet P in aqua in aqua] et in aquis P turbabitur, pecuniam absconsam inveniet, anno tercesimo sexto tercesimo sexto] trigesimo octavo P in dubio erit, in dubio erit] habetur in dubio P ab aliquo domino peculium habebit, canis morsum patietur sed vix curabitur, vivet annis LXXXIIII, mensibus quatuor, secundum naturam. naturam] eius naturam P

Eodem tempore puella nata erit fortis et audax, formosa et pulcre loquens, misericors et placens, homines homines] et homines P lacrimantes videre non poterit, facunda erit, primum coniugem primum coniugem] et primum sponsum P non obtinebit, stomachi dolorem patietur, anno anno] et anno P 17 insidias proximorum proximorum] parentum P habebit, ad magnas divitias magnas divitias] divitias magnas P perveniet, de tribus dominis fructum percipiet, percipiet] accipiet P amicabilis erit, sanguinis fluxum sanguinis fluxum] et fluxum sanguinis P patietur, morsu canis morsu canis] canis morsu P ledetur, de alto casum casum] ruinam P faciet, vivet annis 78 78] septuaginta septem P secundum naturam naturam] eius naturam P si evaserit a casu.

Dies Mercurii, Solis et Martis sunt istis meliores, die⟨s⟩ dies] L; die M Saturni malus malus] mali P isti, tam vir quam mulier. isti, tam vir quam mulier] istis, tam viris quam mulieribus P Erunt ⟨inconstantes,⟩ inconstantes] P; om. M audaces, audaces] et audaces P carnium magni comestores, et misericordes erunt.

⟨6⟩ De Virgine Title om. P

Natus sub Virgine, ⟨a medio⟩ a medio] P; om. M Augusti usque ad medium Septembris, mulieri uni semper iuvabit, mulieri… iuvabit] om. P domiciliosus erit, ingeniosus et sollicitus in in] et in P arte quam quam] quodcumque P voluerit et ipsam et ipsam] om. P faciet, verecundus et animosus animosus] animosus erit P et quitquid quitquid] quicquid P videbit concupiscet, concupiscent] cupiet P cito irascitur, inimicos inimicos] et inimicos P suos superabit, primam coniugem obtinebit, obtinebit] vix obtinebit P ad annos triginta ad annos triginta] et anno decimo tertio P unam unam] meliorem P fortunam habebit, in flumine turbabitur, quod quod] et quicquid P habebit abebit] habuerit P non celabit, de ferro cicatrices habebit, vivet vivet] et vivet P annis 70, menses quatuor, menses quatuor] om. P secundum naturam. naturam] eius naturam P

Eodem tempore puella nata erit verecunda erit verecunda] iracunda erit P et et] om. P ingeniosa et laboriosa sed negligens, anno 12 12] decimo quinto P nubere debet, primum sponsum non obtinebit, nam prius nam prius] natus primus P filius vitalis erit, per per] et per P aliam mulierem beneficia habebit, in flumine turbabitur, de de] et de P alto ruet, anno 32 32] trigesimo quarto P homines et peculia ei dabuntur, cito morietur vel in periculo periculo] periculo alio P erit, anno decimo arteriarum dolorem arteriarum dolorem] dolorem arteriarum P patietur et si evaserit vivet annis 60 secundum naturam, naturam] eius naturam P vermicam vermicam] uncertain reading M; gemmam P virtuosam portabit semper et sic omnia sibi aspirabunt et variis fortunis totibus totibus] om. P gaudebit.

Dies Mercurii et Solis sunt istis meliores, dies Martis malus, malus] mali istis P tam vir quam mulier. vir quam mulier] viris quam mulieribus P Temptationes patientur patietur] habebunt P et vix poterint resistere, poterint resistere] resistere poterunt P in castitate vivere delectabuntur, sed multa patientur. sed multa patientur] om. P

⟨7⟩ De Libra Title om. P

Natus sub Libra, a medio Septembris usque ad medium Octobris, potentissimus erit et fortissimus et in servitiis virorum capitaneorum capitaneorum] capitaneus P erit, et honorabilis, et perambulabit loca ignota, ex provincia aliena fructum consequetur, ex provincia aliena fructum consequetur] om. P secretum suum custodiet, custodiet] bene custodiet P nisi per vinum illud revelet, quod quod] quicquid P promittit non servat propter pecuniam et alia bona, invidiam patietur, anno XV uxorem ducere salvum erit sibi erit sibi] sibi erit P et si duxerit propter hoc non continebit velociter loquens erit, velociter loquens erit] erit velociter loquens P et ledet ledet] ledetur P a proximis suis, de rebus mortuorum in proprietate habebit, lucrum ei dabitur, signum habebit in brachiis, ex alienis animalibus, equorum et bovum, equorum et bovum] equi et boves P sibi sibi] ei P dabuntur, dampna et iniuriam dampna et iniuriam] inimicitias P ex eis patietur, per feminas ditabitur et et] om. P fortunas malas experietur, ad ad] et ad P consilium eius multi venient, vivet annis 70, 70] septuaginta septem P mensibus quatuor, secundum naturam. naturam] eius naturam P

Eodem tempore puella nata amicabilis erit et animosa, erit et animosa] et animosa erit P inimicorum inimicorum] inimicorum suorum P mors annuntiabitur, annuntiabitur] ei annuntiabitur P ignota loca perambulabit, perambulabit] ambulabit P hilaris erit, per per] et per P coniugem suam suam] suum P gaudebit et nisi infra annum 13 annum 13] decimum quartum annum P contrahit contrahit] contrahat P matrimonium continues continues] uncertain reading M; durabilis P non erit, a primo coniuge filius non dabitur ei, non dabitur ei] ei non dabitur P multum peregrinabitur, anno anno] et anno P XXXIII XXXIII] vicesimo quarto P ad meliorem partem deveniet et honor ei dabitur, graviter infirmabitur, anno anno] et anno P 12 12] vicesimo secundo P combustionem sentiet in pedibus et si evaserit vivet annis XLII secundum naturam. naturam] eius naturam P

Dies Veneris, Iovis Iovis] om. P et Lune sunt istis meliores, dies Mercurii malus malus] mali P isti, tam vir quam mulier, isti, tam vir quam mulier] istis, tam viris quam mulieribus P in dubio erunt usque ad mortem et tunc dubitandum est de fine.

⟨8⟩ De Scorpione Title om. P

Natus sub sub] in P Scorpione, a medio Octobris usque ad medium Novembris, bonam fortunam habebit, bonam fortunam habebit] om. P fornicator magnus erit, cuius uxor prima religiosa erit, libenter libenter] et libenter P ydolis serviet, anno 15 dolorem genitalium patietur, audax ut leo erit, audax ut leo erit] audax erit ut leo P amicabilis, amicabilis] et amabilis P fortune fortune] et fortunatus P facultates ei dabuntur, multa multa] et multa P loca ambulabit, de inimicis suis victoriam videbit, vibebit] habebit P ⟨et nichil ei nocebunt, per coniugem suam victoriam habebit,⟩ et nichil… habebit] P; om. M stomachi dolorem patietur, iocosus iocosus] et iocosus P erit, in dextera spatula signum in dextera spatula signum] signum in dextera spatula P habebit, blando sermone decipiet, alia dicet, alia alia dicet, alia] unum dicet et aliud P faciet, cicatrices habebit de ferro, habebit de ferro] de ferro habebit P a cane vel alia alia] ab alia P bestia morsum patietur, anno 33 tedium tedium] aliquid tedium P patietur et si evaserit vivet annis 83 83] septuaginta octo P secundum naturam. naturam] eius naturam P

Eodem tempore puella nata amicabilis erit amicabilis erit] erit amicabilis P et formosa, primum sponsum non obtinebit, postea per virum suum virum suum] alium virum P gaudebit et per eius beneficia honorem consequetur, de inimicis suis victoriam videbit, vibebit] habebit P peregrinando pecuniam multam habebit, peregrinando pecuniam multam habebit] om. P stomachi et splenis dolorem patietur, eritque sapiens, eritque sapiens] sapiens erit P in humero cicatrices habebit, in humero cicatrices habebit] et cicatrices habebit in humero P anno 76 76] septuagesimo septimo P morietur per venenum secundum naturam. naturam] eius naturam P

Dies Martis et Saturni sunt isti isti] istis P meliores, dies Iovis malus isti. malus isti] mali sunt istis P Ambo Ambo] Et isti ambo P sunt cum lingua lingentes lingua lingentes] lambentes P et cum cauda pugnantes, pugnantes] pungentes P est est] id est P murmurare et detractare detractare] tractare P de aliis non cessantes et dicunt non cessantes et dicunt] om. P quod non vellent de eis eis] se P dici.

⟨9⟩ De Sagitario Title om. P

Natus sub Sagitario, a medio Novembris usque ad medium Decembris, bonum effectum habebit de quocumque in anima anima] animo suo P habebit, quitquid videbit per revelationes obtinebit, habebit, quitquid videbit per revelationes obtinebit] om. P agresta et montuosa loca ambulabit et cum maiori lucro revertetur, fortunam suam crescere videbit, quod quod] quicquid P habebit ⟨in corde⟩ in corde] P; om. M no celabit, signum in manibus vel pedibus pedibus] in pedibus P habebit, anno 27 ⟨in aqua⟩ in aqua] P; om. M metum habebit, alienum peculium diriget et habebit, equora transibit et ibi lucrabitur, vivet annis 77, mensibus octo, secundum naturam. naturam] eius naturam P

Eodem tempore puella nata erit laboriosa, erit laboriosa] laboriosa erit P multas multas] et multas P cogitationes cogitationes] cognitiones P habebit propter alienas lites, ⟨homines⟩ homines] P; om. M lacrimantes videre non poterit, ex ex] de P inimicis suis victoriam habebit per adiutorium aliorum, multas provincias calcabit, calcabit] ambulabit P mater mater] et mater P filiorum appellabitur, multas insidias patietur fortiter laborabit laborabit] ambulabit P ut bona parentum habeat, anno 33 33] decimo octavo P nubere debet, animosa, amicabilis et iocosa erit, amicabilis et iocosa erit] erit et amicabilis atque iocosa P anno nono nono] decimo P dolorem oculorum patietur, per invidiam de magno gaudio amovebitur, vivet annis LXXXII secundum naturam. naturam] eius naturam P

Dies Veneris et Lune sunt istis meliores, dies Martis et Saturni mali, tam vir quam mulier. tam vir quam mulier] istis, tam viris quam mulieribus P Inconstantes erunt et instabiles, in scientiis scientiis] factisque P variabiles, tamen bone conscientie sunt bone conscientie sunt] sunt conscientie bone P vel erunt et misericordes meliores aliis et et] quam alii eis P diligentes Deum.

⟨10⟩ De Capricorno Title om. P

Natus sub Capricorno, a medio Decembris usque ad medium Ianuarii, erit iracundus, erit iracundus] iracundus erit P mendax, fornicator, mendax, fornicator] fornicator, mendax P et laboriosus, rebus alienis nutrietur, multa crimina patietur et litem experietur, de quadrupedibus ductor erit, prima uxor ei non dabitur et multas insidias patietur, in iuventute multis bonis habundabit, anno 16 peculium ei dabitur, animosus erit et cum honesto homine habitat, habitat] semper habitabit P multas insidias habebit contra se feminas, dives erit in omnibus, feminas, dives erit] et per feminas ditabitur P fortis erit ⟨et⟩ et] P; om. M mente fecundus, fecundus] fluidus P homo simp⟨lex⟩ simplex] P; simp M et ductor puellarum in coniugio, precordiarum dolor patietur, in coniugio precordiarum dolor patietur] om. P vivet annis 82, mensibus quatuor, secundum naturam. naturam] eius naturam P

Eodem tempore puella nata cito erubescit, timens erit, inimicos suos superabit, inimicos suos superabit] om. P de de] et de P tribus dominis filios habebit, in iuventute multum peregrinabitur, anno 32 anno 32] om. P peracta iuventute meliora meliora] meliora tempora P consequetur, oculorum dolorem oculorum dolorum] dolorem oculorum P patietur, vivet annis 83 secundum naturam. naturam] eius naturam P

Dies Saturni et Martis sunt istis meliores, dies Solis mali malus] mali P isti, tam vir quam mulier. isti, tam vir quam mulier] istis, tam viris quam mulieribus P Sunt Sunt] Et isti sunt P nobiles, boni sed tamen timidi. boni sed tamen timidi] et boni sed timidi P

⟨11⟩ De Aquario Title om. P

Natus sub Aquario, a medio Ianuarii usque ad medium Februarii, amicabilis erit, cupidus, iracundus, iracundus] et iracundus P in vanum non credit, pecunia ei dabitur, multum infirmabitur et ferri ferri] a fratre P lesionem patietur, in aqua metum habebit, anno 33 33] vicesimo tertio P in meliorem fortunam deveniet, ad loca extranea ibit et cum lucro revertet, reverted] revertetur P de alienis laboribus ad divitias perveniat, perveniat] perveniet P controversiam patietur, et vivet annis 76 secundum naturam. naturam] eius naturam P

Eodem tempore puelle nata deliciosa erit, consilium bonum de filiis suis habebit, litem habebit et ea que dicet faciet, in aqua metum habebit, peculium ei dabitur, per per] et per P loca ignota ambulabit, anno 23 23] vicesimi secondo P feliciora feliciora] meliora P tempora consequetur, ab animali quadrupede ab animali quadrupede] a quadrupedali P dampnum patietur, vivet annis 77 77] septuaginta P secundum naturam. naturam] eius naturam P

Dies Veneris et Lune sunt istis meliores, dies Saturni mali istis. malus isti] mali istis P Et et] om. P isti bone conscientie erunt et fideles, sed non multum dives dives] divites P erunt. erunt] uncertain reading M; om. P

⟨12⟩ De Februario Title om. P

Natus sub Piscibus, a medio Februarii usque ad medium Martii, multum ambulabit, artem rusticariam rusticariam] rusticalem P tractabit, cum cum] et cum P homine honesto homine honesto] honesto homine P ambulabit, ambulabit] semper ambulabit P vix bonum tractabit, fornicator fornicator] et fornicator magnus P erit, cupidus ac delusor, ac delusor] et lusor P alia dicet et alia faciet, pecuniam pecuniam] pecuniam absconsam P inveniet, confidet confidet] et confidet P in sua sapientia, de nemine curabit, linguam audacem et fortunam bonam habebit, in iuventute negligens ⟨erit⟩, erit] P; om. M in loco ubi natus est non remanebit, in loco ubi natus est non remanebit] et non permanebit in loco ubi natus est P pupillis, orphanis et viduis erit defensor, pupillorum et orphanorum et viduarum defensor erit P in aqua stabit et leviter transibit, vivet annis 60, menses quinque, menses quinque] om. P secundum naturam. naturam] eius naturam P

Eodem tempore puella nata erit suavis, propitiationem placens, erit suavis, propitiationem placens] suavis propitiationis erit P animo fervida, contumeliosa, litigiosa, fortunas varias experietur, oculorum dolorem oculorum dolorem] dolorem oculorum P patietur, infamiam infamiam] et etiam infamiam P pudoris patietur et virum suum relinquet et cum alie vigenis se commiscet, alie vigenis se commiscet] meliori ambulabit P que sua non sunt obtinebit, que sua non sunt obtinebit] secum tollet que sua sunt P stomachi et matricis dolorem patietur, vivet annis 76 secundum naturam. naturam] eius naturam P

Dies Veneris et Lune sunt istis meliores, dies Martis et Saturni mali isti. isti] istis, tam viris quam mulieribus P Fideliter vivent, tam vir quam mulier. vir quam mulier] viri quam mulieres P Et hec dicta pro nunc sufficiant. Et hec dicta pro nunc sufficiant] om. P