PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Work C.3.4

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
تفسير كتاب الثمرة
Tafsīr Kitāb al-Thamara (Arabic–Persian version)

A detailed commentary dealing with each verbum of the Thamara individually. The verba are quoted in full in their Arabic original, but the commentary is in Persian (for an Arabic translation, see C.3.5). References are made to the Arabic commentaries by Abū Jaʿfar (C.3.1) and Abū l-ʿAbbās al-Iṣbahānī (C.3.2). The total number of verba is 102 rather than 100, as al-Ṭūsī followed certain manuscripts of Abū Jaʿfar’s commentary that made three verba out of the original verbum 1, thus shifting the original numbering of all further verba by 2 (on these manuscripts, see C.3.1). Nevertheless, the structure of al-Ṭūsī’s text differs from these manuscripts in that his verba 97, 98 and 99 correspond to their verba 99, 97 and 98 (and thus to verba 97, 95 and 96 in the original Thamara version with 100 verba).

According to the preface, the work was composed at the behest of the Ilkhanid vizier Shams al-Dīn al-Juwaynī (1263–1284). Two different dates of completion are given in the manuscripts: 20 Rajab 663/8 May 1265 in Florence, BML, Or. 446, f. 38v and Istanbul, Süleymaniye, Fatih 5412, f. 101v, and 9 Jumādā al-ūlā 670/13 December 1271 in Paris, BnF, ar. 4731, f. 61r. Both dates imply that the work was composed during al-Ṭūsī’s stint as director of the Maragha observatory.

Text: [ed. Zanjānī]

[Preface] (p. 1) الحمد لله حمد الشاکرين والصلوة على محمّد وآله الطاهرين [وبعد چنين فرماید مولانا المعظّم علّامة العالم سلطان الحکماء المحقّقین، أفضل المتأخّرين، حجّة الله على العباد أجمعين نصير الحقّ والملّة والدين برهان الإسلام والمسلمين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسيّ قدّس الله نفسه وطيّب رمّته که] بحکم اشارت مخدوم ومخدومزاده صاحب معظّم عالم مؤيّد مظفّر منصور بهاء الدولة والدين شمس الإسلام والمسلمين قدوة الأکابر في العالمين ذخر الوزراء في الآفاق مفخراً ونسباً جهان محمّد بن المولى المعظّم الصاحب الأعظم شمس الحقّ والدين ملک الوزراء في العالمين صاحب ديوان الممالک نظام العالم دستور العرب والعجم م7حمّد أعزّ الله أنصارهما وضاعف اقتدارهما کتاب ثمرۀ بطلمیوس را بپارسی ترجمه کرده آمذ وآنچ مشکل می نمود بقدر فهم خود بمقصود ومراد از آن اشارتی کرده شذ إن شاء الله موافق افتذ و در آن بارگاه بزرگوار پسندیده آیذ إنّه المستعان وعليه التكلان.

[Pseudo-Ptolemy’s introduction] (pp. 1–2) مطلع كتاب: كتاب الثمرة لبطلميوس الحكيم، تمام الكتب الأربعة التي ألّفها في الأحكام لسورس تلميذه. قال قد قدّمنا لك يا سورس كتبًا فیما تؤثّره الكواكب في عالم التركیب كثيرة المنفعة في مقدمة المعرفة وهذا الكتاب ثمرة ما اشتملت عليه تلك الكتب وما خلّص عن التجربة منها وليس يصل إلى معرفته من لم يمعن النظر فيما قدّمنا قبله وفي علوم أخر من العلوم الرياضيّة فكن به سعيدًا.

[Comm.] (pp. 2–3) بطلميوس گفته است خطاب با شاگرد هويش سورس نام کی ما در پیشتر جهة توای سورس چند کتاب ساخته‌ايم در شرح تأثير کواکب در عالم ترکيب کی در شناختن حوادث پيش از وقوعش بسيار منفعت است وان کتاب، ثمرۀ آن جمله است کی آن کتابها بر آن مشتملست وآنچه خلاصۀ آن جمله است کی بتجربه معلوم شده است وبعرفة اين کتاب راه نيابد کسى کی نظر بسيار نکرده باشد در آن کتابها کی در پیش ازين ساخته‌ايم ودر علمهاء ديگر يعنی علم رياضی پش تو بوقوف برين کتاب نيک بخت باش. اينست مطلع کتاب ...

[Verbum 1] (p. 3) قال بطلميوس: علم النجوم منك ومنها. [Comm.] (pp. 3–4) درین موضع بعلم نجوم، علم احکام نجوم می‌خواهد و آن مقدّمۀ معرفت کائنات متجدّده باشذ بطریق استدلال از اوضاع فلکی و در علم حکمت مقرّر شده است کی هر امر کی [در عالم کون و فساد] متجدّد شود هر آینه آنرا فاعلی بوذه باشذ و قابلی، و فاعل عبارت از موجد است و از شرطها آن چیزها باشذ کی ایجاد بی آن ممکن نباشذ و قابل عبارت از موضوع یا ماده باشذ...

[Verbum 2] (p. 5) وليس للعالم أن ينبّئ بصورة الأفعال الشخصيّة كما ليس للحاسّ أن يقبل صورة المحسوس الشخصيّة لكنّه يقبل صورة موافقة لها في الجنس وهذه حال من قضى على العنصر بكيفيّة فإنّه لا يستطيع أن يدلّ على الصورة التي في الفاعل واليقين مع هذه الصورة فأمّا الحدس فهو من جهة العنصر والقابل فيكون أخذ صور الحكم في هذه الصناعة وغيرها وما جرى مجراها فإنّما يكون بين اليقين والحدس وهذا فيما غلب عليه استقراء الطبائع وخدمة التأثير. [Comm.] (pp. 5–7) احساس محسوسات بحصول صورتی یا کیفیتی توانذ بوذ کی در حاسّه حاصل شوذ مانند آن صورت یا کیفیت کی در محسوس باشذ مثلاً حرارتی در حاسّه لمس حادث شوذ از مجاورت آتش [یا] شبیه بحرارت آتش ...

[Verbum 3] (p. 7) فأمّا الذين يجدون تقدمة المعرفة من الجزء الأفضل فيهم فإنّهم يقربون من صورة اليقين بما فيهم من القوّة الإلهيّة وإن لم يكن معهم من العلم الموضوع كثير شيء. [Comm.] (pp. 7–9) در علم حکمت تقریر کرده است کی انسان مرکب است از جوهری مجرّد کی آن را نفس ناطقه می‌خوانند و از جوهری مادّی کی آن را بدن انسانی می‌خوانند و نفس مربوط است بر بدن و متصرف درو و مدبّر او به تقدیر الهی و همچنانک آثار او در بدن ظاهرست از بدن ...

[Verbum 4] (p. 9) إذا طلب المختار الأفضل فليس بينه وبين المطبوع فرق. [Comm.] (pp. 9–10) مختار و مطبوع متقابلان باشند. مختار کسی بود که بر فعل و ترک کاری یا بر دو فعل متقابل مانند عدل و جور قادر باشد وبحسب ارادت یک طرفرا ترجیح دهد ...

[Verbum 5] (p. 10) المطبوع في الشيء هو الذي يوجد دليل ذلك الشيء قويًّا في مولده. [Comm.] (p. 10) از آنچ در پیشتر گفت، معلوم شذ کی بعضی مردمان مطبوع‌اند یعنی مجبول‌اند بر معرفت غیب و بعضی غیر مطبوع کی باکتساب وتوجّه ارادتی بآن مرتبه می‌رسند اینجا حکمی عام بیان کرد ...

[Verbum 6] (p. 11) النفس المطبوعة في تقدمة المعرفة تحكم على ثواني النجوم وتكون إصابتها فيها أكثر من إصابة كثير في الحكم على النجوم أنفسها. [Comm.] (p. 11) [و در بعضی نسخها توالی النجوم است و] ثوانی نجوم احداث هوا را گویند که در آثار علوی ذکر کرده‌اند مانند باذ و ابر و هاله و قوس [و] قزح و نیازک و شهب و صواعق ورعد و برق و امثال آن. و دلالات این بر متجدّدات مانند دلالت باشذ از یک معلول علّتی بر دیگر معلول همان علّت ...

[Verbum 7] (p. 12) قد يقدر المنجّم على دفع كثير من أفعال النجوم إذا كان عالمًا بطبيعة ما يؤثّر فيه ووطأ قبل وقوعه قابلًا يحتمله. [Comm.] (p. 12) پیش ازین گفته آمذ کی فعل تمام نشوذ الّا بفاعلی کی تأثیر کنذ و قابلی کی متأثر شوذ و معلوم شذ کی قابل تأثیرات اوضاع فلکی [از] اجسام و نفوس ارضی‌اند و ما را در بعضی ازین اجسام و نفوس قدرت تصرّف است. پس اگر منجّم قوّت تأثیر علویّات شناخته باشذ، تواند کی قابلی را کی [در] محل تصرّف او باشذ مایل گرداند بقبول ...

[Verbum 8] (p. 12) إنّما ينتفع بالاختيار إذا كانت قوّة الوقت زائدة على فضل ما بين القوامين فأمّا إذا كانت مقصرة عنه فليس يظهر أثر الاختيار وإن كان ما يستعمل منه مؤدّيًا إلى صلاح. [Comm.] (pp. 12–13) هر طالع کی همۀ دلایل او مسعود و قوی باشذ، آنکس را کی صاحب این طالع بوذ نظیری نبوذ در همۀ سعادات و خیرات و هر طالع کی همۀ دلایل او منحوس و ضعیف بوذ آنکس را کی صاحب آن طالع بوذ بقا و ثباتی نبوذ و در شرّ و شقاوت بی‌نظیر بوذ ...

[Verbum 9] (p. 13) ليس يصل إلى الحكم إلى تمزيج الكواكب إلّا عالم بالأخلاق والامتزاج الطبيعيّ. [Comm.] (pp. 13–15) همچنانک عناصر را کی کیفیات متضادّست چون ممتزج شوند کیفیتی میان همه حادث شوذ کی آنرا مزاج مرکّبی گویند کی از آن عناصر حاصل شود. مقتضیات اوضاع کواکب را نیز با یکدیگر آمیزشی باشذ تا از میان جمله اثری حاصل شوذ کی مقتضا[ی] مجموع آن اوضاع باشذ ...

[Verbum 10] (p. 15) النفس الحكيمة تعين الفعل الفلكيّ كما يعين الزرّاع القوى الطبيعيّة بالحرث والتنقية. [Comm.] (pp. 15–16) در کلمۀ هفتم بیان کرد کی منجم دفع بسیار افعال کواکب توانذ کرد بحسب تصرّف در قوابل. اینجا بیان می کنذ کی نفس حکیم کی دانذ کی حقّ و حظّ هر امری کی حادث شوذ چه باشذ و طبایع مرکبات ومتجدّدات را مبادی چگونه [باشد] (تا) قادر باشذ بترتیب قوابل بر وجهی کی واجب باشذ تا اموری کی متجدّد شوذ بر وجهی متجدّد شوذ کی بایذ. چنانک برزگر چون خواهذ کی زمینی مثلاً گندم بار آورذ بحرث چنانک بایذ بسازد ...

[Verbum 53] (p. 48) موضع القمر في المولد هو الجزء الطالع من الفلك في وقت مسقط النطفة وموضع القمر في وقت مسقط النطفة هو الجزء الطالع مع الولادة. [Comm.] (pp. 48–49) این معنی کی درین کلمه یاذ کرده است اصلی است کی نموذار هرمس کی آن را نموذار مسقط النطفة گویند ...

[Verbum 62] (pp. 53–54) البحارين الصحيحة للأعلاء وهي الأوقات التي يظهر فيها انتقال حال العليل إمّا إلى خير وإمّا إلى شرّ في زمان يسير، وهي كينونة القمر في زوايا مربّع يحيط به الفلك المستقيم والتغيّر الذي يكون قبلها وينذر بها وهو كينونة القمر في زوايا المثمّن والذي قبل هذا هو كينونيّته في زوايا ذي الستّة عشر ضلعًا هذا بعد أن يكون حال المريض جارية على الاستواء ... [Comm.] (pp. 54–56) این کلمه مشتملست بر علّت امتیاز ایام بحران در امراض حادّه از دیگر روزها چه نزدیک اطبا چهارم و هفتم و نهم و یازدهم و چهاردهم و هفدهم و بیستم [و] یا بیست و یکم و روزهاء دیگر بعد از آن روزهاء [نحس است و] بحران است. بحران صحیح قید کرده است از جهت آنک اگر بحران در روزهاء دیگر افتذ آن بحران بتباهی انجامد و بحران مکاوحت طبیعت است با علّت و در آن اوقات اگر طبیعت غالب شوذ حال [بیمار] بخیر انجامذ و اگر مغلوب شوذ بشرّ [انجامد] و چون فلک مستقيم يعنى [دائرۀ] معدل النهار ...

[Verbum 101] (p. 77) النيازك وذوات الذوائب من ثواني النجوم وليست منها. [Comm.] (p. 77) ثوانی نجوم آثار علوی باشذ ونیازک وستارگان ذوالذوابه وجرمها و امثال آن جمله از ثوانی نجوم باشذ و از [جملۀ] نجوم نباشند [و در بعضی از نسخها این کلمه و آنچه بعد از این آید یک کلمه شمرده‌اند].

[Verbum 102] (pp. 77–78) النيازك تدلّ على جفاف الأبخرة فإذا كانت في جهة واحدة دلّت على رياح تعرض في تلك الجهة وإن كانت شائعة في الجهات كلّها دلّت على نقصان المياه واضطراب الهواء وعلى جيوش تقصد الأقاليم ويطلب ملوكها مخالفة الاعتقاد لما عليه الاجتماع فيه ... [Comm.] (pp. 78–79) در کتب آثار علوی گفته‌اند کی ادخنه کی از زمین مرتفع شوذ چون از طبقۀ زمهریر[ی] بگذرذ، اگر در هواء حار مشتعل شوذ از اشتعال آن شهب تولّد کنذ و اگر باثیر رسذ آنجا نیازک و ذوات ذوائب شوذ و اسامى آن بحسب اشکال باشذ ...

[Colophon] (p. 79) اینست تمامی کلمات کتاب ثمره و تفسیر آن و در آخر کتاب باين عبارت آورده‌اند: تمّ کتاب الثمرة المسمّى بالروميّة انطرومطا ومعناه المائة الکلمة والله أعلم بالصواب.

Bibl.: KrauseMax Krause, ‘Stambuler Handschriften islamischer Mathematiker’, Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik, Abteilung B: Studien 3 (1936), pp. 437–532, pp. 504–505 (item t; Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur. 2. den Supplementbänden angepasste Auflage, 2 vols + 3 suppl. vols, Leiden: Brill, 1943–1949, vol. I, p. 932 (no. 54e); DharīʿaĀqā Buzurg al-Ṭihrānī, ʿAlī Naqī Munzawī and Aḥmad Ḥusaynī Ishkawarī, al-Dharīʿa ilā taṣānīf al-Shīʿa, 26 vols, Najaf / Tehran, 1936–1985, vol. XIII, pp. 171–172 (no. 578); GAS VIIFuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums. Vol. VII: Astrologie – Meteorologie und Verwandtes bis ca. 430 H., Leiden: Brill, 1979, p. 45 (no. 2c) and p. 167; FankhāMuṣṭafā Dirāyatī, Fihristgān-i nuskhahā-yi khaṭṭī-yi Īrān (Fankhā), 45 vols, Tehran: Library, Museum and Documentation Center of The Islamic Consultative Assembly, 20 2011, vol. XIX, pp. 359–365. – Charles Ambrose Storey, Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey. Vol. II, Part 1: A. Mathematics. B. Weights and Measures. C. Astronomy and Astrology. D. Geography, London: Luzac, 1958, pp. 36–37 (no. 70); Jalīl Akhawān Zanjānī, Šarḥ-e Samare-ye Baṭlamyus. Xwāje Naṣir al-Din Ṭusi (597-672 L.H.), Tehran: Āyene-ye Mirās, 1999.

Ed.: Full edition from Leiden, UB, Or. 96 (with selected readings from Oxford, BL, Marsh. 683; Tehran, Dānishgāh, 3752; Tehran, Malik, 2246; and Tehran, Malik, 6099) in Zanjānī. This edition incorrectly brackets various passages as later interpolations (see the text samples above).

MSS

Arabic translations