PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Istanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine 455

[Colour scanned images of the textblock and covers.]
Collection of 18 works: Arabic. Date:

second work dated 869/1464-5 (58r).

Or.:

partially copied from Istanbul, Topkapı, Ahmet III 3464 (ff. 1v–28r and 59r–70r, perhaps also ff. 29r–58r, cf. Rashed); unknown scribe.

Prov.:

traces of a removed round seal (1r). A seal of Bāyazīd II (r. 1481–1512) (1r, 199v).

Cod.: paper, I+199+IIIa ff. (foliated with Arabic-European numerals in pencil, ‘40’ repeated; some quire catchwords). A single nastaʿlīq hand in black with chapter and title headings in red; mostly dotted ductus, no diacritics. Numerous diagrams with red lines and black letters, lettering of the diagrams as well as abjad numbers in the text occasionally in red (29v–70r), otherwise in black and overlined. Tables with red gridlines and contents in black and red. Codex in very good condition apart from severe damage to folios I–1 due to the flap. Dimensions: 190×118 mm, written area: 130×68 mm; 21 lines per page. Brown leather cover with blind-stamped floral motif and a double frame, title of the first treatise on the spine. Type II binding.

Cont.: mathematics and astronomy. — Index: table of contents, probably written by the main hand (1r); Thābit b. Qurra, Kitāb fī l-Nisba al-muʾallafa (1v–28r); Ptolemaica (29r–58r); Thābit b. Qurra, Risāla fī l-Shakl al-qaṭṭāʿ (59r–70r); anonymous, Fī Wafq al-arbaʿa fī l-arbaʿa (70v–73v); Ptolemaica (74r–78v); Ptolemaica (79r–80r); Ptolemaica (80r–85v); Ptolemaica (86r–115r); Ptolemaica (115v–116r, same as 85r–85v); Ptolemaica (116r–117r); Ptolemaica (117r–117v); Ptolemaica (117v–118v); Ptolemaica (118v–120r); Ptolemaica (120r–129v); Ptolemaica (129v–199v). Blank: 28v, 58v.

Bibl.: Fehmi Edhem Karatay and O. Rešer, Topkapı Saraı Müzesi Kütüphanesi. Arapça yazmalar kataloğu, 4 vols, İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi, 1962–1969, vol. III, pp. 748–749 (no. 7039, distinguishes only five works); GAS VIFuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums. Vol. VI: Astronomie bis ca. 430 H., Leiden: Brill, 1978, pp. 93, 94, 166, 204, 240, 259, and 293 (Nachtrag zu p. 204); Régis Morelon, Thābit ibn Qurra. Œuvres d’astronomie, Paris: Les Belles Lettres, 1987, pp. LXXXI–XCII; Richard P. Lorch, Thābit ibn Qurra. On the Sector-Figure and Related Texts, Frankfurt am Main: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 2001, pp. 21 and 23; Roshdi Rashed, Thābit ibn Qurra. Science and Philosophy in Ninth-Century Baghdad, Berlin / New York: de Gruyter, 2009, pp. 361–362 and 418.

29r–⁠58r

\29v\ الحمد لله المبدئ المعيد الفعّال لما يريد خالق الأفلاك الدائرة والنجوم السائرة العالم بسرائر الأمور وما يخفي الصدور وصلواته على النبيّ محمّد وآله وعترته. قال الأستاذ الأجلّ السيّد المختصّ أبو الحسن علي بن أحمد النسويّ رحمة الله عليه إنّ الفلاسفة قد اتّفقوا عمومًا وأصحاب العلم الرياضيّ منهم خصوصًا على أنّ الغرض الأقصى من العلوم الرياضيّات هو معرفة العلم بما في كتاب التعاليم لبطلميوس المعروف بالمجسطي. — \58r\ ومن بعد أن وفينا بما وعدنا في صدر المقالة من الفصول نختم الفصل الثالث بهذا الموضع والمقالة بهذا الفصل. والحمد لله أوّلًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا والصلوة على نبيّه محمّد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك بالحمان الرحيم.

= Abū l-Ḥasan al-Nasawī, al-Ishbāʿ fī sharḥ al-shakl al-qaṭṭāʿ (C.1.12)

. —  Title: al-Ishbāʿ fī sharḥ al-shakl al-qaṭṭāʿ (30r:17). — Additional title: Sharḥ al-shakl al-mulaqqab bi-l-qaṭṭāʿ min Kitāb Majisṭī fī l-hayʾa (29r). — Index: preface, 29v–30v; faṣl 1, 30v–43v; faṣl 2, 43v–51r; faṣl 3, 51r–58r. Dated scribal colophon (58r); marginal corrections in the same hand.

74r–⁠78v

\74r\ [title] كلّ زمانين متساويين فإنّ كلّ واحد من النيّرين إنّما تستوي حركته الحقيقيّة فيها على أحد أربعة أوجه فقط من سبعة أوجه ستصفها وإنّما تختلف على أحد الثلاثة الأوجه الباقية منها فقط. — \78v\ الخط المحرّك للخارج المركز المحيط الخارج المركز من تحته هذا آخر ما وجد من كلام ثابت في هذا الباب والله أعلم.

= Risāla fī Ḥarakat al-nayyirayn ⟨li-Thābit ibn Qurra⟩ (C.1.27)

. — Title: Risāla li-Abī l-Ḥasan Thābit b. Qurra al-Ḥarrānī fī ḥarakat al-nayyirayn (74r). — Undated scribal colophon (78v); no marginalia. This is the second of the two versions described by Morelon (p. LXXXII).

79r–⁠80r

\79r\ [title] لتكن دائرة ا ب ج على مركز د من دوائر الارتفاع وقطر ا د ح تمرّ بسمت الرأس ومركز العالم وعليه البصر. — \80r\ إذا كان مركز التدوير على القطر في الحالتين جميعًا وبعد القمر من دروة التدوير بعد واحد مساوٍ لضعف ما بين المركزين وهذه العضية (?) ظاهرة والله أعلم.

= Fī stikhrāj daqāʾiq ḥiṣaṣ ikhtilāf manẓar al-qamar (C.1.33)

. — Title: Risāla fī stikhrāj daqāʾiq ḥiṣaṣ ikhtilāf manẓar al-qamar al-mustaʿmala fī l-Majisṭī (79r). — No colophon; only one marginal correction (79r).

80r–⁠85v

\80r\ [title] سؤال على قول بطلميوس في زمان السنة وهذه حكايته يحكي عن إبرخس أنّ في كتابه في الشهور والأيّام — \85v\ وهذا القول هو غاية ما يمكن أن يعتذر به لبطلميوس في استعماله التقريب في جزئيّات اختلاف منظر القمر دون التحقيق والله أعلم بالصواب.

= Asʾila ʿalā baʿḍ al-mawāḍiʿ min al-Majisṭī 〈li-Ibn al-Haytham〉 (C.1.28)

, the abridged Version B. — Title: Asʾila ʿalā baʿḍ al-mawāḍiʿ min al-Majisṭī (80r). — Index: Abridgments of some questions and doubts from Parts II and III, 80r–84v; the last doubt (Part IV), 85r–v (with separate basmala and title, copied again on ff. 115v–116r). — Undated authorial colophon (85v); few marginal corrections.

86r–⁠115r

\86r\ [title] من فصل في أنّ السماء كريّة استدلّ بطلميوس على كريّة شكل السماء بقياسات طبيعيّة ومن طريق الأولى وأخرى — \115r\ ونقوس الخارج وننقصه من مسير الطول في ساعة فالباقي هو المراد هذا آخر ما التقطه الإمام سلطان الحكماء نصير الملّة والدين رحمة الله من المجسطي على حسب إصلاح بعض المتأخرين وقال أنا التقطته من سواد المص (كذا) وما كان أكثر من هذا.

= Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Multaqaṭāt min Kitāb al-Majisṭī ʿalā ḥasab iṣlāh baʿḍ al-mutaʾakhkhirīn (C.1.19)

. — Title: Hādhihī multaqaṭāt min Kitāb al-Majisṭī ʿalā ḥasab iṣlāḥ baʿḍ al-mutaʾakhkhirīn (86r). — Undated authorial (?) colophon, in an abridged form as compared to MS Oxford, BL, Thurston 3, f. 69v. Some marginal corrections.

115v–⁠116r

\115v\ [title] وقفت على ما أنبيه مولاي الشيخ أطال الله بقاؤه في اختلاف منظر القمر وعلى الشكّ الذي في أخذ الكلام. — \116r\ وهذا القول هو غاية ما يمكن أن يعتذر به لبطلميوس في استعماله التقريب في جزئيّات اختلاف منظر القمر دون التحقيق والله أعلم بالصواب.

= Asʾila ʿalā baʿḍ al-mawāḍiʿ min al-Majisṭī 〈li-Ibn al-Haytham〉 (C.1.28)

, only Part IV. — Title: Jawāb shakk fī khtilāf manẓar al-qamar min shukūk Abī l-Qāsim ibn Maʿdān (115v). — The text is identical to the copy on ff. 85r–85v. Undated authorial colophon (116r); no marginalia.

116r–⁠117r

\116r\ [title] كلّ عددين مسطّحين متشابهين معلومين أحدهما مجهول الأضلاع والآخر معلومها فإذا ضربنا جذر الخارج من قسمة مجهول الأضلاع على الآخر في كلّ واحد من \116v\ من الضلعين المعلومين. — \116v\ وإذا ضربنا ط المعلوم في ه ر المعلومين \117r\ [المعلومين] خرج ج د المعلومين وهو المراد.

= Aḥmad ibn al-Sarī Ibn al-Ṣalāḥ, al-Maʿnā dhakara-hu Baṭlamyūs fī l-bāb al-thānī min al-maqāla al-thāniya ʿashar (C.1.16)

. — Title: li-Aḥmad b. Muḥammad b. al-Sarī hādhā l-Maʿnā dhakara-hu Baṭlamiyūs fī l-bāb al-thānī min al-maqāla al-thaniyya ʿashar fī maʿrifat miqdār rujūʿ Zuḥal wa-fī l-abwāb al-arbaʿa allatī baʿda-hu li-rujūʿ bāqī l-kawākib (116r). — No colophon, no marginalia.

117r–⁠117v

\117r\ [title] فنقول قد تبيّن في المجسطي انّ نسبة نصف قطر تدوير كلّ واحد من المتحيّرة إلى تمام بعده من مركز العالم أعظم من نسبة حركة التدوير إلى حركة الكوكب. — \117v\ فإذا أخرجنا عمود ه ط تكون نسبة ط ج إلى ج ز كنسبة ك م إلى م ل أعني سرعة الخارج إلى سرعة الكوكب وهو المطلوب وذلك ما أردنا.

= Muqaddima fī taʿyīn nuqṭatay al-wuqūf ʿalā kull wāḥid min al-aṣlayn (C.1.31)

. — Title: Muqaddima fī taʿyīn nuqṭatay al-wuqūf ʿalā kull wāḥid min al-aṣlayn (117r). — No colophon; no marginalia.

117v–⁠118v

117v [title] النسبة التي استعملها بطلميوس في الجملة الثالثة كأنها استعملها بطريق الاستقراء دون البرهان — 118v وقد وضعت لحسابها جدولًا ليعرف منه وهو هذا.

= Min al-Maqāla al-thālitha ʿashar min al-Majisṭī (C.1.32)

. — Title: Min al-Maqāla al-thālitha ʿashar min al-Majisṭī (117v). — No marginalia.

118v–⁠120r

\118v\ [title] اعلم أنّ لعطارد فلكين خارجي المركزين متساويان أحد مها ثابت والآخر متحرّك أمّا المركز الثابت — \120r\ وذلك على بعد مائة وعشرين من آوجه متقدّمًا ومتأخرًا وبعد ضلع المثلّث كما قلنا فيما تقدّم فهذا ما بيّنا لنا في ذكر أفلاك عطارد.

= Jābir ibn Ibrāhīm al-Ṣābī, Maqāla fī Hayʾat aflāk ʿUṭārid wa-khtilāf marākizi-hā wa-masīri-hā (C.1.7)

. — Title: Maqāla li-Abī Saʿd al-Ṣābī fī Hayʾat aflāk ʿUṭārid wa-khtilāf marākizi-hā wa-masīri-hā (118v). — No marginalia.

120r–⁠129v

\120r\ مقدّمة تتعلّق بالشكل الثالث من الجملة السادس من المقالة التاسعة من المجسطي لتكن دائرة ا ب ج د على مركز ه وقطر ا ه ج وعلّمت على نقطة غير المركز ح زاويتان متساويتان — \129v\ فيبقي س أعظم من ع وذلك أن نبيّن. قد تمّ.

= 〈Muqaddimāt tataʿalliqu bi-ḥarakāt al-kawākib li-Muḥyī l-Dīn al-Maghribī〉 (C.1.30)

. — Title: none for the complete collection of propositions. — Index: propositions from Part B, 120r–127r; propositions from Part A, 127r–129v. — Some corrections and additions in the margins.

129v–⁠199v

\129v\ هذه حواش كتبها ملك الحكماء والمهندسين محيّ الملّة والدين ذات فواضله في خلاصة للمجسطي وأنا التقطتها من كتابه وجمعتها في هذه الأوراق. يا في الفصل العاشر من المقالة الأولى. — \199v\ وأمّا القول على عدم رؤية عطارد في كلّ واحد من البرجين قيقول فلأنّ زاوية ب ه د.

= Ḥawāsh kataba-hā Muḥyī l-Dīn al-Maghribī fī Khulāṣa li-l-Majisṭī (C.1.36)

. — Title: Ḥawāsh kataba-hā malik al-ḥukamāʾ wa-l-muhandisīn Muḥyī l-Dīn dhāt faḍāʾili-hi fī Khulāṣa li-l-Majisṭī (129v). — This is a selection of extracts from Muḥyī l-Dīn al-Maghribī’s Khulāṣat al-Majisṭī (C.1.21) in the same order as that work. As is the case for other treatises in this collection, the redaction most probably goes back to Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī. — No colophon, only few marginalia.