PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Ptolemy, al-Majisṭī (tr. Isḥāq b. Ḥunayn/Thābit b. Qurra)

Tunis, Dār al-kutub al-waṭaniyya, 7116 · 103v

Facsimile

الكسوفات الشمسيّة
لأعظم البعد لأقلّ البعد
أعداد العرض للقمر أعداد العرض للقمر الأصابع دقائق الوقوع أعداد العرض للقمر أعداد العرض للقمر الأصابع دقائق الوقوع
أجزاء دقائق أجزاء دقائق دقائق ثواني أجزاء دقائق أجزاء دقائق دقائق ثواني
فد رعو فج لو رعو كد
فد ل رعه ل ا يب لب فد و رعه ند ا يب نز
فه رعه ب يز يط فد لو رعه كد ب يز ند
فه ل رعد ل ج ك مج فه و رعد ند ج كا كح
فو رعد د كج كز فه لو رعد كد د كد يد
فو ل رعج ل ه كه لح فو و رعج ند ه كو كز
فز رعج و كز ح فو لو رعج كد و كح يو
فز ل رعب ل ز كح كط فز و رعب ند ز كط مه
فح رعب ح كط لب فز لو رعب كد ح ل نه
فح ل رعا ل ط ل ك فح و رعا ند ط لا نا
فط رعا ي ل ند فح لو رعا كد ي لب نج Toomer, p. 306: 33
فط ل رع ل يا لا يج فط و رع ند يا لج ا
ص رع يب لا ك فط لو رع كد يب لج يو
ص ل رسط ل يا لا يج ص 0 رع 0 يب Toomer, p. 306: 124/5 لج ك Toomer, p. 306: 2 0 is added.
صا رسط ي ل ند ص كد رسط لو يب لج يو
صا ل رسح ل ط ل ك ص ند رسط و يا لج ا
صب رسح ح كط لب صا كد رسح لو ي لب لج
صب ل رسز ل ز كح كط صا ند رسح و ط لا نا
صج رسز و كز ح صب كد رسز لو ح ل نه
صج ل رسو ل ه كه لح صب ند رسز و ز كط مه
صد رسو د كج كز صج كد رسو لو و كح يو
صد ل رسه ل ج ك مج صج ند رسو و ه كو كز
صه رسه ب يز يط صد كد رسه لو د كد يد
صه ل رسد ل ا يب لب صد ند رسه و ج كا كح
ضو Toomer, p. 306: 96 رصد Toomer, p. 306: 264 صه كد رسد لو ب يز ند
ضه Toomer, p. 306: 95 ند رسد و ا يب نز
ضو Toomer, p. 306: 96 كد رسج لو