PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Ptolemy, al-Majisṭī (tr. Isḥāq b. Ḥunayn/Thābit b. Qurra)

Tunis, Dār al-kutub al-waṭaniyya, 7116 · 32v

Facsimile

أمّا في الأقاليم فبنصف ساعة نصف ساعة أيضاً كما عملنا في المطالع، وأمّا في أقسام دائرة البروج فبقسم قسم من أقسامه الاثني عشر، وأمّا في الأوضاع التي ممّا يلي الشرق أو الغرب من دائرة نصف النهار فبساعة ساعة من ساعات الاستوائيّة. ونحن جاعلون وصف هذه الأشياء على طريق الجداول في إقليم إقليم وبرج برج. ومثبتون في القسم الأوّل من جدول، جدول عدد الساعات الاستوائيّة التي للبُعد عن جنبتي دائرة نصف النهار من بَعد وضع مبدأ البرج على دائرة نصف النهار نفسها. وفي القسم الثاني مقادير القسيّ التي تكون كما قلنا فيما بين النقطة التي على سمت الرأس وبين مبدأ البرج المفروض. وفي القسم الثالث والرابع /H173/ مقادير الزوايا التي تحدث عن التقاطع الذي تقدّم وصفه على الوجه الذي لخّصناه من ذلك في القسم الثالث مقادير الزوايا الموضوعة ممّا يلي الشرق عن دائرة نصف النهار، وفي القسم الرابع مقادير ما يلي الغرب عنه منها. لكن قد ينبغي أن يكون ذاكراً لما ميّزناه منذ أول الأمر من أنّا أنّما أخذنا من الزاويتين اللتين تحدثان عن قطعة مائلة من دائرة البروج أبداً الزاوية التي تلي الشمال عن هذه القطعة ووضعنا المقدار في كلّ واحدة منها المقدار الذي به زاوية واحدة قائمة تسعون جزءاً. وهكذا عمل الجداول.

للجزيرة المسمّاة ماروي وساعاتها يج وبعدها يو كز
السرطان
العقرب
الحوت
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
أجزاء
دقائق
شمال
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
جنوب
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
جنوب
أجزاء
دقائق
انتصاف النهار The scribe wrote the word انتصاف النهار (noon) in the same row as that one of the name of the zodiacal sign in all cases by mistake.
ا
ب
ز
يه
كط
كد
نه
ج
ص
كه
ط
0
يز Toomer, p.123:16
جنوب
يه
قند
قع
مد
مه
انتصاف النهار
ا
ب
كح
لا
م
ز
مو
نب
قيا
قلط
قنز
0
0
نط
فج
سد
0
ا
انتصاف النهار
ا
ب
كح
لا
م
ز
مو
نب
سط
م Toomer, p. 123: 97
قيه
0
0
نط
ما
كب
0
ا
ج
د
ه
مب
نو
ع
مب
كه
ب
ا
قعه
قع
لح
ز
يح
قعح
د
ط
كب
جنوب
نج
- Toomer, p.123: 42
ج
د
نب
سه
ل
م
قسط
قعو
كج
ما
نب
مه
لز
يط
ج
د
نب
سه
ل
م
قكز
قلد
كج
ما
شمال
ي
ج
لز
يط
و
و ل
فج
ص
كز
0
قسد
قسا
ما
نز
يه
يح
يط
ج
ه
ه مو
عط
ص
يح
0
ا
ز Toomer, p. 123: 4
شمال
ما
ط
م
لز
يط
نا
ه
ه مو
عط
ص
يح
0
قلط
قمب
ما
ط
يفح Toomer, p. 123: 178
قعه
يط
نا
شمال
شمال
الأسد
جنوب
جنوب
القوس
جنوب
جنوب
الحمل
انتصاف النهار
ا
ب
د
يد
كح
ج
ك
مب
قب
كو
يه
ل
ج
كح
قعح
ط
نز
لب
انتصاف النهار
ا
ب
لو
لط
مز
نز
مو
يه
قب
قكه
قنج Toomer, p. 123: 143
ل
يب
ه
عط
سا
مح
يه
انتصاف النهار
ا
ب
يو
كب
لج
كز
ح
ن
سو
قب Toomer, p. 123: 107
قكه
ط
يا
له
كه
و
 
شمال
ل Toomer, p.123: 7
مج
ج
د
ه
مب
نو
ع
مج
مط
لح
ي
و
ب
جنوب
ه
يط
لج
يد
يح
كب
نه
ما
كز
ج
د
نز
سط
لج
ل
قنو
قسد
ج
مح
مح
م
نز
نب
ج
د
مز
سا
ك
كب
قلج
قلز
ما
كو
قعح
قعد
لز
نب
و
و كه
فد
ص
يز
0
قعز
قعد
0
نا
كح
ل
0
ط
ه
ه له
فب
ص
يح
0
قعا
قعه Toomer, p. 123: 174
مج
نا
لج
ل
يز
ط
ه
و
عه
ص
لط
0
قلط
قلط
كز
مب
قعب
قعب
نا
لو
السنبلة
الجدي
الثور
انتصاف النهار
ا
ب
د
يه
كط
مز
ك
كح
قيا
0
ح
شمال
0
0
0
جنوب
مب
لد
0
0
انتصاف النهار
ا
ب
م
مب
مط
يح
ند
مح
ص
قيا
قكح
0
كد
جنوب
نا
سح
نا
لو
جنوب
ط
انتصاف النهار
ا
ب
د
يه
كط
مز
ك
كح
سط
قلح
قمح Toomer, p. 123: 146
0
0
جنوب
0
قف
قعب
0
شمال
0
ج
د
ه
مج
نح
عب
م
يج
لو
ط
ح
و
يه
لط
نج
لب
لج
له
مه
كا
ز
ج
د
نط
عا
له
د
قما
قنا
مط
كه
لح
كح
يا
له
ج
د
ه
مج
نح
عب
م
يج
لو
قمز
قعو Toomer, p. 123: 146
قمد
يه
لط
نج
قع
قعا
قعج
مه
كا
ز
و
و يد
فو
ص
ما
0
ه
د
لز
ط
لو
لز
كج
نا
ه
ه ل
فج
ص
لا
0
قنح
قسا
مح
نز
كا
يح
يب
ج
و
و يد
فو
ص
ما
0
قمج
قمب
لز
ط
قعد
قعه
كج
نا
جنوب
جنوب
الميزان
جنوب
جنوب
الدلو
شمال
شمال
الجوزاء
انتصاف النهار
ا
ب
يو
كب
لج
كز
ح
و Toomer, p. 123: 50
قيج
قند
قعج
نا
نج
يز
عب
ند
مه Toomer, p. 123: 49
كو Toomer, p. 123: 25
انتصاف النهار
ا
ب
لو
لط
مز
نز
مو
يه
عز
ق
قيح
ل
يب
0 Toomer, p. 123: 5
ند
لو
مح
نه
انتصاف النهار
ا
ب
د
يد
كح
جنوب
ج
ك
مب
عز
ا
قع
ل
ج
كح
قعج Toomer, p. 123: 153
قسد
نز
لب
ج
د
مز
سا
ك
كب
ا
ه
شمال
كج
ح
مو
مب
يط
لد
ج
د
نز
سط
لج
ل
قلا
قلط
ج
مح
كج
يه
نز
يب
ج
د
مب
نو
مج
مط
قسه
قسا
ه
يط
جنوب
قسط
صج Toomer, p. 123: 173
نه
ما
ه
و
عه
ص
لط
0
ز
د Toomer, p. 123: 7
ط
كد
م
م
لج
يح
ه
ه له
فب
ص
يح
0
قمو
قمط
مج
نا
ح
ه
يز
ط
ه
و
و كه
ع
فد
ص
لح
يز
0
قنز
قنب
قمط
لج
0
نا
قعز
جنوب
ج
ه
كا Toomer, p. 23: 27
0
ط

 

لوسط بحر نيطس وساعاته يه ل وبعده مه ا
السرطان
العقرب
الحوت
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
انتصاف النهار
ا
ب
كا
كد
لب
ي
لب
يب
ص
قيو
قلا
0
ه
ل
سج
مح
نه
ل
انتصاف النهار
ا
ب
نو
نح
سب
ما
مط  Toomer, p. 128: 19
يط  Toomer, p. 128: 49
ما  Toomer, p. 128: 111
قكج
قلد
0
لا
يو
صح
فز
كط
مد
انتصاف النهار
ا
ب
نو
نح
سب
ما
يط
مط
سط
فا
صب
0
لا
يو
نو
مه
كط
مد
ج
د
ه
مب
نب
سج
ا
كط
د
قلح
قم
قم
يز
لا
ب
ما
لط
لط
مج
كط
نح
ج
د
سط
عح
مب
يو
قمج
قمط
يب
لا
عح
عب
مح
كط
ج
د
سط
عح
مب
يو
قا
قز
يب
لا
لو
ل
مح
كط
و
ز
ز مه
عج
فج
ص
كد
يز
0
قلو Toomer, p. 128: 137
قلج
قكط
لب
كو
كا
مب
مو
ن
كح
له Toomer, p. 128: 34
له Toomer, p. 128: 39
ه
ه يب
فز
ص
نو
0
قند
قند
و
مج
سز
سز
ند
يز
ه
ه يب
فد Toomer, p. 128: 87
ص
نو
0
قيب
قيب
و
مج
كه
كه
ند
يز
الأسد
القوس
الحمل
انتصاف النهار
ا
ب
كد
كز
لد
0 Toomer, p. 128: 31
كط
مح
قب
قكد
قم
ل
مط
مز
ف
سد
يا
يج
انتصاف النهار
ا
ب
سه
سو
ع
لا
نه
نح
قب
قيج
قكد
ل
ن
كا
صا
ف
ي
ل  Toomer, p. 128: 39
انتصاف النهار
ا
ب
مه
مو
فب Toomer, p. 128: 52
ا
نه
يز
سو
ف
صب
ط
لز
مد
نا
لط
ما
لد
ج
د
ه
مد
ند
سه
ك
لز
يه
قمح
قنا
قنا
ه
ه
ز
نو
نج
نج
نه
نه
نج
ج
د
عز
فه
يد
ي
قلج
قم
يط
ك
عا
سد
ما
م
د
ه
س
سط
ا
يط
قا
قز
كب
و
ل
كه
كو Toomer, p. 128: 56
يب
و
ز
ز كح
عه
فه
ص
لط
لط
0
قنط Toomer, p. 128: 149
قمه
قمج
ك
لط
كه
نه
نط
سا
م
كا
له
د لب
ص
0
قمج
كه
سا
له
ه
و
عط
ص
كح
0
قي
قيا
يج
ح
كب
كا
ه
ي
السنبلة
الجدي
الثور
انتصاف النهار
ا
ب
لج
له
مب
كا
مج
د
قيا
قكط
قمب
0
يه
ن
صب
عط
مه
ي
انتصاف النهار
ا
ب
سح
ع
عد
نب
يد
ه
ص
قا
قيا
0
يا
ل
عح
سح
مط
ل
انتصاف النهار
ا
ب
لج
له
مب
كا
مج
د
سط
فز
ق
0
يه
ن
ن
لز
مه
ي
ج
د
ن
س
مو
مد
قنا
قنه
ط
لا
ع
سو
نا The values corresponding to ب, ج and د are placed one row lower than then their right positions in cases of Virgo to Taurus.
كط
ج
د
ف
فز
و
مب
قك
قكح
كط
يج
نط
نا
لا
مز
ج
د
ن
س
مو
مد
قط
قيج
ط
لا
كح
كد
نا
كط
ه
و
و مح
عا
فا
ص
يب
مو
0
قنز
قنو
قند
ج
لا
مج
سد
سه
سز
نز
كط
يز
د يه
ص
0
قكط
كا
ن
لط
ه
و
و مح
عا
فا
ص
يب
مو
0
قيه
قيد
قيب
ج
لا
مج
كز Toomer, p. 128: 22
كج
كه
نز
كط
يز
الميزان
الدلو
الجوزاء
انتصاف النهار
ا
ب
مه
مو
نب
ا
نه
يز
قيج
قكح
قم
نا
يط
كو
مط  Toomer, p. 128: 99
فز
كج
يو
انتصاف النهار
ا
ب
سه
سو
ع
لا
نه
نح
عز
فح
صط
ل
ن
كا
سو
كا Toomer, p. 128: 55
ي
لط
انتصاف النهار
ا
ب
كد
كز
لد
لا
كط
مح
عز
صط
قيه
ل
مط
مز
نه
لط
يا
يج
ج
د
ه
س
سط
عط
ا
يط
كح
قمط
قند
قنز
د
مح
كه Toomer, p. 128: 55
عح
عب
سط
لح
نه Toomer, p. 124: 54
مز
ج
د
عز
فه
يد
ي
قح
قيه
يط
ك
يط Toomer, p. 128: 46
ك Toomer, p. 128: 39
ما
م
ج
د
ه
مد
ند
سه
ك
لز
يه
قكج
قكو
قكه Toomer, p. 128: 126
ه
ه
ز
لا
كح
كح
نه
نه
نج
و
م Toomer, 128: 90
0
قنح
ن
سح
نب
د لب
ص
0
قيح
كه
كو Toomer, p. 128: 36
له
و
ز
ز كح
عه
فه
ص
لط
لط
0
قكد
قكب Toomer, p. 128: 120
قيح
ك
لط
كه
ل
لد
لو
م
كا
له
لمخارج النهار المسمّى بورسنانس وساعاته يو و وبعدها مح لب
السرطان
العقرب
الحوت
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
انتصاف النهار
ا
ب
كد
كز
لد
ما
ل
ط
ص
قيا
قكو
ه Toomer, p. 129: 0
مد
و Toomer, p. 129: 7
سح
نج
يو
يج Toomer, p. 129: 53
انتصاف النهار
ا
ب
س
سا
سه
يب
لح
لو
قيا
قكب
قلب
0
ه
ي Toomer, p.129: 16
صط
فط
نه
ن Toomer, p. 129: 44
انتصاف النهار
ا
ب
س
سا
سه
يب
لح
لو
سط
ف
ص
0
ه
يو
نز
مز
نه
مد
ج
د
ه
مج
نب
سب
ب
مد
م
قلج
قلو
قلو
يح
و
د
مو
مج
مج
مب
ند
نو
ج
د
عب
ف
ه
ج
قم
قمو
كو
كح
فا
عه
لد
لب
ج
د
عب
ف
ه
ج
صح
قد
كو
كح
لط
لج
لد
لب
و
ز
ح
عب
فا
ص
كد
لح
0
قلد
قل
قكد
0
يو
نح
مو
مط
نه
0
مد
ب
ه
ه و
فط
ص
ج
0
قنا
قنا
ب
كب
ع
ع
نح
لح
ه
ه و
فط
ص
ج
0
قط
قط
ب
كب
كح
كح
نح
لح
الأسد
القوس
الحمل
انتصاف النهار
ا
ب
كح
ل
لو
ب
لب
نه
قب
قكب
قله
ل
ط
ند
فب
سط
نا
و
انتصاف النهار
ا
ب
سط
ع
عد
ب
ك
ب
قب
قيب
قكب
ل
مط
لا
صب
فب
يا
كط
انتصاف النهار
ا
ب
مح
ن
ند
لب
كا
نط
سو
عح
فط
ط
مح
نح
نج
مب
ل
ك
ج
د
ه
مه
نه
سد
ل
ج
نط
قمج
قنو Toomer, p. 129: 146
قمز
كح
ن
يط
سا
نح
نز
لب
ي
ما
ج
د
عط
فز
مح
يد
قل
قلز
مط
كه
عد
سز
يا
له
ج
د
سب
ع
ه
ما
صح
قط Toomer, p. 129: 103
د
لو
لد
كح
يد
مب
و
ز
ز م
عد
فد
ص
مز
ي
0
قمه
قمب
قلط
مو
كز
ك
نط
سد Toomer, p. 129: 62
سه
يد
لج
م
د ل Toomer, p. 129: 20
ص
0
قلط
ك
سه
م
ه
و
ف
ص
ح
0
قو
قز
ما
لد Toomer, p.129: 37
كه
كد
لز
ما
السنبلة
الجدي
الثور
انتصاف النهار
ا
ب
لو
لح
مد
نب
نو
لا
قيا
قكو
قلط
0
مه
ز
صه
فب
يه
نج
انتصاف النهار
ا
عب
عج
كج
لح
ص
ق
0
يه
عط
مه
انتصاف النهار
ا
ب
لو
لح
مد
نب
نو
لا
سط
فد
صز
0
مه
ز
نج
م
يه
نج
ج
د
ه
نب
سا
عا
كه
له
كب
قمز
قنا
قنج
ط
لو
كج
عد
ع
سح
نا
كد
لز
ب
ج
عز
فب
ي
مد
قط
قيح
مز
ج
ع
سا
يج
نز
ج
د
ه
نب
سا
عا
كه
له
كب
قه
قط
قيا
ط
لو
كج
لب
كح
كو
نا
كد
لز
و
و ند
فا
ص
يز
0
قنب
قنا
نح
كب
سط
ع
ب
لح
د
ص
0
قكد
نح
نه
ب
و
و ند
فا
مز Toomer, p.129: 37
يز
0
قي
قط
نح
كب
كز
ح Toomer, p. 129: 28
ب
لح
الميزان
الدلو
الجوزاء
انتصاف النهار
ا
ب
مح
ن
نه Toomer, p. 129: 54
لب
كا
نط
قيج
قكو
قلز
نا
ل
م
قا
ص
يب
ب
انتصاف النهار
ا
سط
ع
ب
ك
عز
فز
ل
مط
سز
يا
انتصاف النهار
ا
ب
كح
ل
لو
ب
لب
نه
عز
صز
قي
ل
ط
ند
نز
مد
نا
و
ج
د
سب
ع
ه
ما
قمه
قنا
مو
يح
فا
عو
نو
كد
ب
ج
عد
عط
ب
مح
صز
قه
لا
مط
نز
مط
كط
يا
ج
د
ه
مه
نه
سد
ل
ج
نط
قيح
قكا
قكب
كح
ن
يط
لو
لج
لب
لب
ي
ما
ه
و
ف
ص
ح
0
قند
قنه
كج
يط
عج
عب
يط
كج
د
د ل Toomer, p. 129: 20
فز
ص
يد
0
قيب
قيد
كه
ك
مب
م
له
م
و
ز
ز م
عد
فد
ص
مز
ي
0
قك
قيز
قيد
مو
كز
ك
لد
لز
م
يد
لج
م

 

للجزيرة المسمّاة سويني ه: جزيرة سُوَينِي قبالة مدينة أسوان بأعالي صعيد مصر ببحر النيل وبها قبّة مخروقة الأعلى ليمتحن بها انطباق مركز الشمس على سمت الرأس عند حلولها برأس السرطان على أنّ نهاية الميل كج نا مشاهدة إلى يومنا هذا في تاريخ 1885 للإسكندر. وساعاتها يج ل وبعدها كج نا
السرطان
العقرب
الحوت
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
انتصاف النهار
ا
ب
0
يج
كز
0
مج
كج
ص
قعز Toomer, p. 124: 176
قعج
0
يه
نا
ج
و
مه
ط
انتصاف النهار
ا
ب
له
لح
لو Toomer, p. 124: 46
لا
كه
ب
قيا
قلج
قن
0
يه
يح
فح
عا
مه
مب
انتصاف النهار
ا
ب
له
لح
مو
لا
كه
ب
سط
صا
قح
0
يه
يح
مو
كط
مه
مب
ج
د
ه
ما
ند
سز
ك
كز
مب
قسح
قسو
قسب
يه
نا
مب
يا
يج
يز
مه
ط
يح
ج
د
نو
سح
ل
لا
قسا
قسط
ما
ه
س
نب
يط
نه
ج
د
نو
سح
ل
لا
قيط
قكز
ما
ه
يح
ي
يط
نه
و
و لح Toomer, p. 124: 45
ف
ص
لو
0
قنز
قنج
نط
مو
كب
كو
ا
يد
ه
ه لط
فا
ص
كب
0
قعد
قعو
ل
ما
مز
مه
ل
يط
ه
ه لط
فا
ص
كب
0
قلب
قلد
ل
ما
ه
ج
ل
يط
الأسد
القوس
الحمل
انتصاف النهار
ا
ب
ج
يد
كز
كا
يح
نو
قب
قعو
قف
ل
د
0
كح
كه
نو
0
انتصاف النهار
ا
ب
مد
مو
كو Toomer, p. 124: 53
كا
م
د
قب
قكا
قلز
ل
ل
يو
فج
سز
ل
مد
انتصاف النهار
ا
ب
كج
كز
لز
نا
نو
لو
سو
صو
قيد
ط
كح
لا
له
يز
ن
مز
ج
د
ه
ما
نه
سح
مد
يد
مج
قعط
قعز
قعج
ج
يح
م
كه
كز
لا
نز
مب
ك
ج
د
سب
عج
يح
ك
قمط
قنز
كه
نح
نه
مز
له
ب
ج
د
مط
سب
مب
مز
قكد
قكط
ج
يز
ح
ج
يه
ا
و
و كا Toomer, p. 124: 38
فا
ص
نب
0
قسح
قسو
نو
نج
لو
لح
د
ز
ه
ه كب
فه
ص
كج
0
قسد
قسو
مو
نج
م
لح
يد
ز
ه
و
عو
ص
ك
0
قلا
قلب
كا
يح
0
0
نز
0
السنبلة
الجدي
الثور
انتصاف النهار
ا
ب
يب
يح
ل
يا
مب
نز
قيا
قنح
قيج Toomer, p. 124: 173
0
م
مد
سج
مح
ك
يو
انتصاف النهار
ا
ب
مز
مط
مه Toomer, p. 124: 55
مب
نب
نب
ص
قح
قكج
0
ج
لا
عا
نو
نز
كط
انتصاف النهار
ا
ب
يب
يح
ل
يا
مب
نز
سط
قنو
قلا
0
م
مد
كا
و
ك
يز Toomer, p. 124: 16
ج
د
ه
مد
نح
عا
كب
ا
مج
قعج Toomer, p. 124: 178
قف
قعط
ج
0
يه
مج
مب
مب
نز
0
مه
ج
د
سد
عه
لز
يب
قله
قمد
لز
نز
مد
له
كج
ج
ج
د
ه
مد
نح
ما Toomer, p. 124: 71
كب
ا
مج
قلو
قلح
قلز
ج
0
يه
ا
0
0
نو Toomer, p. 124: 57
0
مه
و
و كا
فه
ص
ك
0
قعز
قعو
لط
ما
مد
مه
كا
يط
ه
ه يه
فو
ص
ند
0
قنب
قنج
0
مو
كح
كو
0
يد
و
و كا
فه
ص
ك
0
قله
قلد
لط
ما
ب
ج
كا
يط
الميزان
الدلو
الجوزاء
انتصاف النهار
ا
ب
كج
كز
لز
نا
نو
لو
قيج
قمد
قسب
نا
ي
يج
فج
سه
لب
كط
انتصاف النهار
ا
ب
مد
مو
نو Toomer, p. 124: 53
كا
م
د
عز
صو
قيب
ل
ل
يو
نح
مب
ل
مد
انتصاف النهار
ا
ب
ج
يد
كز
كا
يح
نو
عز
قنا
قنه
ل
د
0
ج
0
نو
0
ج
د
مط
سب
مب
مز
قعا
قعو
مه
نط
نه
ن
نز
مج
ج
د
سب
عج
يح
ك
قكد
قلب
كه
نح
ل
كب
له
ب
ج
د
ه
ما
نه
سح
مد
يد
لج Toomer, p. 124: 43
قند
قنب
قمح
ج
يح
م
0
ب
و
نز
مب
ك
ه
و
عو
ص
ك
0
قعط
قف
ج
0
مح
عز Toomer, p. 124: 47
لط
مب
ه
ه كب
فه
ص
كج
0
قلط
قما
مو
نج
يه
يج
يد
ز
و
و لح
فا
ص
نب
0
قمج
قما
نو
نج
يا
يج
د
ز

 

لأسافل أرض مصر وساعاته يد وبعده ل كب
السرطان
العقرب
الحوت
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
انتصاف النهار
ا
ب
و
يد
كز
لا
نو
كج
ص
قن
قنط
0
0
لح
ل
ك
ه Toomer, p. 125: 0
كب
انتصاف النهار
ا
ب
مب
مد
ن
ب
كو
نح
قيا
قكط
قمد
0
لب
لح
صب
عز
كح
كب
انتصاف النهار
ا
ب
مب
مد
ن
ب
كو
نح
سط
فز
قب
0
لب
لح
ن
له
كح
كب
ج
د
ه
م
نج
سه
يط
يد
نه
قس
قنح
قنو
لح Toomer, p. 125: 30
نا
0
يط
كا
كد
ل
ه Toomer, p. 125: 9
0
ج
د
س
عا
يط
ك
قند Toomer, p. 125: 155
قسب
لج
ند Toomer, p. 125: 56
سو
نط
كز
د
ج
د
س
عا
يط
ك
قيج
قك
لج
نو
كد
يز
كز
د
و
ز
عج Toomer, p. 125: 78
ص
يه
لا Toomer, p. 125: 0
قنا
قمو
مط
كح
كح
لج
يا
لب
ه
ه لب
فج
ص
يط
0
قسز
قسط
ند
نه
ند
نب
و
ه
ه
ه لب
فج
ص
يط
0
قكه
قكز
ند
نه
يب
ي
و
ه
الأسد
القوس
الحمل
انتصاف النهار
ا
ب
ط
يو
كح
نب
مه
مد
قب
قنج
قسو
ل
يج
كب
نا
لح
مز
لح
انتصاف النهار
ا
ب
ن
نب
نح
نب
نج
يح Toomer, p. 125: 27
قب
قيح
قلب
ل
لط
نا
فو
عب
كا
ط
انتصاف النهار
ا
ب
ل
لج
ما
كب
له
لط
سو
فط
قو
ط
ن
لز
مب
كه
كح
ما
ج
د
ه
ما
ند
سز
لا
كز
يز
قسط
قسط
قسز
كو
ح
ا
له
له
لز
لد
نب
نط
ج
د
سو
عو
سو Toomer, p. 125: 44
عو Toomer, p. 125: 51
قمد
قنب
ا
لز
س
نب
نط
كج
ج
د
نب
سد
كه
كح
قيو
قكب
كح
ه
يه
ي
ن
يج
و
و نا
عط
ص
مح
0
قسج
قنط
مو
مط
ما
مه
يد
يا
ه
ه ط
فح
ص
قح Toomer, p. 125: 9
ص Toomer, p. 125: 0
قنح
قسط Toomer, p. 125: 159
مج
مط
مو
مه
يز
يا
ه
و
عز
ص
و
0
قكد
قكه
لط
مز
ز
و
لط
لا
السنبلة
الجدي
الثور
انتصاف النهار
ا
ب
يح
كج
لج
مب
يح
ل
قيا
قمه
قسب
0
يح
كه
عو
نط
مب
له
انتصاف النهار
ا
ب
ند
نو
سا
يج
و
كب
ص
قه
قيط
0
لد
كج
عد
س
كو
لز
انتصاف النهار
ا
ب
يح
كج
لب Toomer, p. 125: 33
مب
يح
ل
سط
قج
قك
0
يح
كه
لد
يز
مب
له
ج
د
ه
مه
نح
عا
لو
كا
يه
قسط
قعب
قعب
لد
ي
كح
نب
مط
مط
كو
ن
لب
ج
د
سط
عح
يز
نط
قل
قلط
مو
ل
مط
م
يد
ل
ج
د
ه
مه
نح
عا
لو
كا
يه
قكز
قل
قل
لد
ي
كح
ي
ز
ز
كو
ز Toomer, p. 125: 50
لب
و
و كح
فد
ص
ز
0
قعا
قسط
ه
نه
ن
نب
نه
ه
ه
ص
0
قمو
كح
لج
لب
و
و كح
فد
ص
ز
0
قكط
قكز
ه
نه
ح
ي
نه
ه
الميزان
الدلو
الجوزاء
انتصاف النهار
ا
ب
ل
لج
ما
كب
له
لط
قيج
قلز
قند
نا
نب
يط
ص
عج
ي
كج
انتصاف النهار
ا
ب
ن
نب
نح
نب
نج
كز
عز
صج
قز
ل
لط
نا
سا
مز
كا
ما Toomer, p. 125: 9
انتصاف النهار
ا
ب
ط
يو
كح
لب Toomer, p. 125: 52
مه
مد
عز
قكح
قما
ل
يج
كب
كو
يج
مز
لح
ج
د
نب
سد
كه
كح
قسد
قسط
ي
مز
سج
ند Toomer, p. 125: 57
لب
نه
ج
د
سو
عو
مد
نا
قيد Toomer, p. 125: 119
قكز
ا
لز
له
كز
نط
كج
ج
د
ه
ما
ند
سز
لا
كو Toomer, p. 125: 27
يز
قمد
قمد
قمب
كو
ح
ا
ي
ي
يب
لد
نب
نط
ه
و
عز
ص
و
0
قعب
قعج
كا
كط
نه
ند
كا
يج
ه
ه ط
فح
ص
ط
0
قلج
قلد
مج
مط
كا
ك
يز
يا
و
و نا
عط
ص
مح
0
قلح
قلد
مو
مط
يو
ك
يد
يا

 

للجزيرة المسمّاة رودس وساعاتها يد ل وبعدها لو ه – صح: لو
السرطان
العقرب
الحوت
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا مّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا مّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزوايا ممّا يلي المشرق
الزوايا مّا يلي المغرب
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
انتصاف النهار
ا
ب
يب
يز
كح
ط
مز
كب
ص
قلج
قمز
0
يد
مه
مو
لب
مو
يه
انتصاف النهار
ا
ب
مز
مط
نه
م
مب
كو
قيا
قكو
قم
0
ن
ك
صه
فا
ي
م
انتصاف النهار
ا
ب
مز
مط
نه
م
مب
كو
سط
فد
صح
0
ن
ك
نج
لط
ي
م
ج
د
ه
م
نب
سد
كز
لو
لو
قنا
قنا
قمط
مو
نب
ند
كح
كح
ل
يد
ح
و
ج
د
سج
عج
مح
نه
قن
قنز
لد
نا
عا
سد
كو
ط
ج
د
سج
عج
مح
نه
قح
قيه
لد
نا
كط
كب
كو
ط
و
ز
ز يه
عو
فز
ص
يو
كج
0
قمو
قما
قم
كه
ل
ا
لج
لح
لط
له
ل
نط
ه
ه كه
فه
ص
ه
0
قسب
قسد
كح
ز
نط
نز
لب
نج
ه
ه كه
فه
ص
ه
0
قك
قكب
كح
ز
يز
يه
لب
نج
الأسد
القوس
الحمل
انتصاف النهار
ا
ب
يه
ك
ل
ل
ك
كح
قب
قلط
قنه
ل
لب
يط
سه
مط
كح
ما
انتصاف النهار
ا
ب
نو
نح
سج
ل
يد
يج
قب
قيو
قكط
ل
لط
كج
فح
عه
كا
لز
انتصاف النهار
ا
ب
لو
لح
مه
0
لز
لا
سو
فه
ق
ط
ما
ما
مو
لا
لز
لز
ج
د
ه
مب
ند
سو
و
يب
يز
قسز  Toomer, p. 126: 160
قسب
قسا
لز
يا
ه
مد
مب
مج
كج
مط
نه
ج
د
ع
ف
ما
ب
قلط
قمز
مز
مز
سه
نز
يج
يج
ج
د
نه
سو
و
ط
قي
قيو
كز
يو
كا
يو
نا
ب
و
ز
ز د
عح
فط
ص
ز
كز
0
قنح
قنج
قنج
ي
لط
لو
مو
نا
نا
ن
كا
كد
د نز Toomer, p. 126: 56
ص
0
قنج
لو
نا
كد The values for Sagittarius are placed disorderly rows.
ه
و
عز
ص
نو
0
قيح
قل Toomer, p. 126: 120
ند
ط
يج
يب
كد
ط
السنبلة
الجدي
الثور
انتصاف النهار
ا
ب
كد
كز
لو
ل Toomer, p. 126: 20
نا
كد
قيا
قلز
قنج
0
لح
نط
فد
سح
كب
ا
انتصاف النهار
ا
ب
نط
سا
سو
نا
ل
يب
ص
قج
قيو
0
مه
ي
عو
سج
يه
ن
انتصاف النهار
ا
ب
كد
كز
لو
ل Toomer, p. 126: 20
نا
كد
سط
مه Toomer, p. 126: 95
قيا
0
لح
نط
مب
كو
كب
ا
ج
د
ه
مز
نط
عا
يد
0 Toomer, p. 126: 5
ه
قسب
قسه
قسو
ي
م
لد
نط
نو
نه
ن
ك
كو
ج
د
عج
فب
كب
كد
قكو
قلد
لو
نو
نج
مه
كد
د
ج
د
ه
مز
نط
عا
يد
0
ه
قك
قكج
قكد
ي
م
لد
يز
يد
يج
ن
ك
كو
و
و له
فج
ص
ط
0
قسه
قسد
ل
ز
نو
نز
ل
نج
د مه
ص
0
قم
ا
لط
نط
و
و له
فج
ص
ط
0
قكج
قكب
ل
ز
يد
يه
ل
نج
الميزان
الدلو
الجوزاء
انتصاف النهار
ا
ب
لو
لح
مه
0
لز
لا
قيج
قلج
قمح
نا
كج
كج
صد
عط
يط
يط
انتصاف النهار
ا
ب
نو
نح
سج
ل
يد
يج
عز
صا
قد
ل
لط
كج
سج
ن
كا
لز
انتصاف النهار
ا
ب
يه
ك
ل
ل
ك
كح
عز
قيد
قل
ل
لب
يط
م
كد
كح
ما
ج
د
نه
سو
و
ط
قنح
قسج
ط
كح Toomer, p. 126: 58
سط
سج
لج
مد
ج
د
ع
ف
ما
ب
قيد
قكب
مز
مز
م
لب
يج
يج
ج
د
ه
مب
ند
سو
و
يب
يز
قله
قلز
قلو
لز
يا
ه
يط
يز
يح
كج
مط
مط Toomer, p. 126: 55
ه
و
عز
ص
نو
0
قسو Toomer, p. 126: 116
قسز
لو
نا
سا
نط
و
نا
د نو
ص
0
قكح
لو
كو
كد
و
ز
ز ج
عح
فط
ص
د Toomer, p. 126: 7
كز
0
قلج
قكح
قكح
ي
لط
لو
كا
كو
كو
ن
كا
كد

 

للبلاد المسمّاة السنيطس وساعاتها يه وبعدها مز ه – صح: م نو ه – صح: نو
السرطان
العقرب
الحوت
الساعات
القسيّ
الزاويا مّما يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزاويا مّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
الساعات
القسيّ
الزاويا ممّا يلي المشرق
الزوايا ممّا يلي المغرب
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
انتصاف النهار
ا
ب
يز
كا
ل
ه
يح
يز
ص
قكب
قلح
0
لب
كط
نز
ما
كح
لا
انتصاف النهار
ا
ب
نب
ند
نط
لو
كج
كه
قيا
قكد
قلو
0
مو
نه
صز
فه
يد
ه
انتصاف النهار
ا
ب
يب
ند
نط
لو
كج
كه
سط
فب
صد
0
مو
نه
نه
مج
يد
ه
ج
د
ه
ما
نب
سج
لز
كه
مز
قمد
قمه
قمد
يح
لح
كح
له
لد
له
مب
كب
لب
ج
د
سو
عو
نح
يه
قمو
قنج
كد
ي
عه
سح
لو
ن
ج
د
سو
عو
نح
يه
قد
قيا
كد
ي
لج
كو
لو
ن
و
ز
ز ل
عد
فه
ص
مح
ط
0
قما
قلز
قلد
ل
ه
يو
لح
مب
مه
ل
نه
مد
ه
ه يح
فو
ص
لح
0
قنز
قنح
مه
نط
سد
سج
يه
ا
ه
ه يح
فو
ص
لح
0
قيه
قيو
مه
نط
كب
كا
يه
ا
الأسد
القوس
الحمل
انتصاف النهار
ا
ب
ك
كد
لب
كو
ه
لز
قب
قلا
قم Toomer, p. 127: 147
ل
و
0
عج
نح
ند
0
انتصاف النهار
ا
ب
سا
سج
سز
كو
0
كد
قب
قيه
قكو
ل
ه
كط
فط
عح
نه
لا
انتصاف النهار
ا
ب
م
مج
مط
نو
ح
ز
سو
فب
صه
ط
يه
نو
ن
لو
ج
كب
ج
د
ه
مج
ند
سه
ح
يط
لو
قنج
قنو
قنه
ن
ه
ح
نا
مح
مط
ي
نه
نب
ج
د
عد
فب
يج
مح
قلو
قمج
ي
مه
سح
سا
ن
يه
ج
د
نز
سز
مب
ن
قه
قيا
كو
ه
كو
كا
نب
يج
و
ز
ز يو
عو
فز
ص
مو
كد
0
قنج
قمط
قمح
كد
و
و
نا
نه
نو
لو
ند
ند
د مد
ص
0
قمح
و
نو
ند
ه
و
عح
ص
مه
0
قيد
قيه
يز
يج
يح
يز
ا
ه
السنبلة
الجدي
الثور
انتصاف النهار
ا
ب
كط
لب
لط
يو
ه
كب
قيا
قلب
قمز
0
ل
ل
فط
عد
ل
ل
انتصاف النهار
ا
ب
سد
سو
ع
مز
يه
ل
ص
قب
قيج
0
كز
له
عز
سو
لج
كه
انتصاف النهار
ا
ب
كط
لب
لط
يو
ه
كب
سط
ص
قه
0
ل
ل
مز
لب
ل
ل
ج
د
ه
مط
نط
عا
ج
ن
ه
قنو
قس
قسا
0
ز
كد
سو
سا
س
0
نج
لو
ج
د
عز
فه
د
يح
قكب
قل
نه
نح
نز
مط
ه
ر Toomer, p. 127: 2
ج
د
ه
مط
نط
عا
ج
ن
ه
قيد
قيح
قيط
0
ز
كد
كد
يط
يح
0
نج
لو
و
و مب
فب
ص
كب
0
قس
قنح
م
نط
سا
سج
ك
ا
د ل
ص
0
قلد
يو
مه
مد
و
و مب
فب
ص
كب
0
قيح
قيو
م
نط
يط
كا
ك
ا
الميزان
الدلو
الجوزاء
انتصاف النهار
ا
ب
مز Toomer, p. 127: 40
مج
مط
نو
ح
ز
قيج
قكط
قمج
يا
نز
لح
صز
فد
مه
د
انتصاف النهار
ا
ب
سا
سج
سز
كو
0
كد
عز
ص
قا
ل
ه
كط
سد
نج
نه
لا
انتصاف النهار
ا
ب
ك
كد
لب
كو
ه
لز
عز
قو
قكب
ل
و
0
مح
لج
ند
0
ج
د
نز
سز
لب
ن
قنج
قنح
ح
مز
عد
سح
لد
نه
ج
د
عد
فب
يج
مح
قيا
قيح
ي
مه
مج
لو
ز Toomer, p. 127: 50
يه
ج
د
ه
مه Toomer, p. 127: 43
نه Toomer, p. 127: 54
سه
ح
يط
لو
قكح
قلا
قل
ن
ه
ح
كو
كج
كد
ي
نه
نب
ه
و
عح
ص
مه
0
قسا
قسب
نط
نه
سه
سد
مج
مز
د مه Toomer, p. 127: 44
ص
0
قكج
و
لا
ند
و
ز
ز يو
عو
فز
ص
مو
كد
0
قكح
قكد
قكج
كز Toomer, p. 127: 24
و
و
كو
ل
لا
لو
ند
نه

 

/H188/